Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): STANISLAV ERŽEN
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ERPLAST IZDELOVANJE PLASTIČNIH IZDELKOV STANISLAV ERŽEN S.P.
Sedež ali naslov: PLANINA PRI CERKNEM 042
Poštna številka: 5282
Kraj: CERKNO
Matična številka: 5292701000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ŠTUDENTIH IN DIJAKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca študentov in dijakov zajema vse študente in dijake, ki na podlagi napotnice pooblaščene organizacije opravljajo delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje štidentskega dela, obračun.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, rojstni podatki, naslov bivališča, davčna številka, telefonska številka, št. osebnega dokumenta, ustanova šolanja, status študenta, dijaka, vpisna številka
 • Uporabniki zbirke: s.p., pogodbeni izvajalec, zaposleni v računovodstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi dobavitelji, ki so fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračuni, obveščanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in piimek, naslov bivališča, davčna številka, transakcijski račin
 • Uporabniki zbirke: vsi zaposleni, pooblaščeni izvajalec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa dostop nepooblaščenim osebam dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam