Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MARTIN TRGOVINA IN STORITVE V GRADBENIŠTVU D.O.O.
Sedež ali naslov: HMELJARSKA ULICA 1
Poštna številka: 3310
Kraj: ŽALEC
Matična številka: 5477069000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca klientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izstavljanje predračunov in računov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30 in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov
 • Uporabniki zbirke: Sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju isebnih podatkov z dne 18.5.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu in zdravju pri delu Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zakonskih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30 in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, poklic, datum in opis poškodbe, poročilo zdravnika
 • Uporabniki zbirke: Lečeči zdravnik, inšpekcijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerm se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 18.5.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o odobrenih kreditih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovanje kreditiranja z banko.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30 in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna ševilka, status, osebni račun, mesečni promet na računu, višina posojila.
 • Uporabniki zbirke: Banka kreditodajalec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 18.5.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravi posameznika iz 30. in 32 člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovno mesto, delovna doba, pogodbena plača.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 18.5.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o preizkusih znanja iz varstva pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pri delu Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Dokazilo o vodenju predpisane evidence in opravljenih usposabljanjih delavcev za varno delo.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32 člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, poklic, delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: Inšpekcijski organi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 18.5.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o plačah in drugih osebnih prejemkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7 člen Zakona o evidencah na področju dela, pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30 in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna št., višina prejemkov
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 18.5.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi in predpisov
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30 in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, poklic, delovno mesto, delovna oprema, datum opravljenega pregleda, zdravniško mnenje o izpolnjevanju zdravstvenih zahtev
 • Uporabniki zbirke: Zadevni zdravnik medicine dela, inšpekcijski organi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določenio v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 18.5.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam