Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PELICON TRGOVINA-PROIZVODNJA-STORITVE D.O.O.
Sedež ali naslov: KIDRIČEVA ULICA 020
Poštna številka: 5000
Kraj: NOVA GORICA
Matična številka: 1305638000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7.člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pelicon Evgen, Pelicon Eda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanjstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, status invalidne osebe, status upokojenca,
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za invalidsko pokojninsko zavarovanje RS, DURS Davčni urad, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za prodobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahajajo na Kidričevi 9 v Novi Gorici, pisarna št.9 in se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško, dostop do osebnih podatkov imajo le zaposleni v servisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KUPCEV IN DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in sebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji podjetja PELICON d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo, kupce, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, nalov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, tel.številka, številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v računalniku. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA POGODBENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci podjetja PELICON d.o.o., Kidričeva 20, 5000 NOVA GORICA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih razmerij z izvrševalcem pogodbe oz. drugih oblik pogodbenega dela
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitev pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega bivališča ali začasnega bivališča, davčna številka, EMŠO, številka transakcijsega računa, obračuni pogodb oz. drugih oblik pogodbenega dela
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, Na podlagi izrecne zahteve in drugi uporabniki , ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v računalniku. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam