Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PEKARNA ZORMAN ZORAN S.P.
Sedež ali naslov: CELJSKA CESTA 48/B
Poštna številka: 2380
Kraj: SLOVENJ GRADEC
Matična številka: 5822372000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA NAROČNIKOV IN KUPCVE

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBENO RAZMERJE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI IN DOBAVITELJI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: TRŽENJE
 • Rok hrambe (neobvezno): DO PREKLICA
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: NAZIV PODJETJA,IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA,DAVČNA ŠTEVILKA,NASLOV, KONTAKTNA OSEBA
 • Uporabniki zbirke: PODATKE IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV NE POSREDUJEMO DRUGIM UPORABNIKOM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V ELEKTRONSKI OBLIKI, DOSTOP SAMO Z GESLOM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKE NISO POVEZANE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK NI DOLOČEN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13čl.ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI PRI UPRAVLJAVCU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV,EMŠO,DAVČNA ŠTEVILKA,KRAJ IN DATUM ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO,POKLIC,IZOBRAZBA DELOVNE NALOGE, STATUS INVALIDNE OSEBE, KONFEKCIJSKA ŠTEVILKA,RAZLOG SKLENITVE POGODBE ZA DOLOČEN ČAS,NAZIV DELOVNEGA MESTA,RAZPORED DELOVNEGA ČASA-DNEVNO-TEDENSKO, DATUM PRENEHANJA POGODBE, PODATKI DRUŽINSKIH ČLANOV ZA KATERE UVELJAVLJA DELAVEC OLAJŠAVO, PRAVNOMOČNE IZVRŠBE SODIŠČ IN DURSA, ADMINISTRATIVNE PREPOVEDI
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE,ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE,SODIŠČE, POLICIJA, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SO SHRANJENI V ELEKTRONSKI OBLIKI-DOSTOP Z GESLOM, DEL PODATKOV JE SHRANJENI V ZAKLENJENIH OMARAH- DO KATERIH IZVEN DELOVNEGA ČASA NI MOŽNO PRITI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK NI DOLOČEN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam