Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JOŽE CUZAK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIAL ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU JOŽE CUZAK S.P.
Sedež ali naslov: DEPALA VAS 024
Poštna številka: 1230
Kraj: DOMŽALE
Matična številka: 5025305000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 1.1. Zbirka o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: 3.1. Zaposleni v Dial Jože Cuzak s.p. 3.2. Kupci podjetja Dial Jože Cuzak s.p. 3.3. Dobavitelji podjetja Dial Jože Cuzak s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: 6.1. Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 5.1. Priimek in ime, Emšo, davčna številka, kraj občina in država rojstva, državljasntvo, stalno in začasno prebivališče, št. TRR, št. stopala in obleke ; - Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zapolsitev za določeni čas ali nedoločen, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, ukvarjanje s dopolnilnim časom, datum sklenitve delovnega razmerja, prenehanje delovnega razmerja, dejavnost delodajalca, št. računa za nakazilo plače 5.2. Podatki potrebni za obdelavo evidence kupcev in izdajo računov - ime kupca, naslov kupcam davčna oz. identifikacijska št., 5.3. Podatki potrebni za obdelavo evidence dobaviteljev in plačilo računov - ime dobavitelja, naslov dobavitelja, davčna št. oz. identifikacijska št., TRR, iban, swift, ime dobaviteljeve banke
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni zaposleni kadrovske službe Dial Jože Cuzak s.p. - Pooblaščeni zaposleni kadrovske službe Cuzak & co d.o.o. - Pooblaščeni zaposleni kadrovske službe Reacon d.o.o. - DURS, podatki o kupcih in dobaviteljih - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zaskonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah, se izven delovnega časa pospravijo za to namenjeno omaro, prostor pa se zaklene. Osebni podatki vodeni v evidenci zaposlenih na računalniku (nosilec podatkov), ni dostopna nepooblaščenim osebam in se prostor v katerem se nahajajo računalniki zaklenejo izven delovnega časa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe, pooblaščeni zaposleni v kadrovski službi Cuzak & co. d.o.o., pooblaščeni v računovodskem servisu Reacon d.o.o.. Nosilci osebnih podatkov in splošnih, ter računalniška oprema in programi, ki so potrebni za obdelavo (statistika, izdaja računov, plačilo računov, el. bančništvo, el. obdelava podatkov, el. pošta….) podatkov kupcev in dobaviteljev se nahajajo v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo in niso dostopni nepooblaščenim osebam. S podatki se ravno vestno, v skladu z zakonom, se jih ne posreduje brez pooblastila. Rok hrambe podatkov o dobaviteljih in kupcev je 10 let oz. do izpolnitve pogodbene obveznosti ali do preklica obesne privolitve posameznika. Rok hrambe osebnih podatkov zaposlenih je trajno. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.01.2005 izdal Dial Jože Cuzak s.p..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstu podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam