Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Sebastjan Stjepanović
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Sebastjan Stjepanović s.p
Sedež ali naslov: Ravne 89
Poštna številka: 3325
Kraj: Šoštanj
Matična številka: 3145549000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca oseb prijavljenih v spletni portal

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki spletnih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje in uveljavljanje pravic posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Sebastjan Stjepanović s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsa gesla in postopki, ki se uporabljajo za vstop in administriranje mreže osebnih računalnikov (supervisorska oz. nadzorna gesla), administriranje elektronske pošte in administriranje aplikativnih programov se hranijo v zapečatenih ovojnicah in se jih varuje pred dostopom nepooblaščenih oseb. Prostori in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 21.5.2007 izdal podjetnik Sebastjan Stjepanović.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam