Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTERLUX D.O.O.
Sedež ali naslov: CELOVŠKA CESTA 34
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1420011000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o poslovnh partnerjih naročnikih storitev-fizičnih osebah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izpolnjevanje davčnih napovedi
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, naslov, davčna številka, državljanstvo, naslov elektronske pošte, telefonska številka, datum rojstva
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: DURS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Sodišča, upravljalec zbirke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo ter so varovani z alarmnim sistemom in s pomočjo podjetja pooblaščenega za opravljanje storitev varovanja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam