Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD ZA PRENATALNO IN POSTNATALNO DIAGNOSTIKO, PREČNA ULICA 2, POSTOJNA
Sedež ali naslov: PREČNA ULICA 002
Poštna številka: 6230
Kraj: POSTOJNA
Matična številka: 5947243000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Genetski posvet in preiskava celic plodovnice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi kupci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za opravljanje testa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, dekliški priimek, datum rojstva, poklic, naslov, telefon doma, telefon v službi, ginekološke bolezni, št. porodov, spontani splavi, število otrok, isti partner, leto rojstva partnerja, izbrani ginekolog, genetski posvet, datum, družinska anamneza o morebitnih genetskih obolenjih, starost ob TP, specifični rizik za rojstvo otroka s kromosomopatijo, specifični rizik za rojstvo otroka sz DS, ZM, indikacija za AC, predvideni datum za AC, transabdominalna amniocinteza, datum, krvna skupina, indirektni Coombusov test, lokalizacija placente, BIP, femur, količina plodovnice, želi vedeti spol, poseg opravil, faktura, dg.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, vsi zaposleni. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirnati in elektronski obliki. Papirnati podatki so zavarovani v arhivu, ki se redno zaklepa, podatki v elektronski obliki pa so shranjeni na računalniku, do katerega se dostopa z geslom, ter na različnih nosilcih (DAT, CD, DVD...), ki se nahajajo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z zbirkami iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Protokol mitoz

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi kupci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za opravljanje testa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, proge, mikroskop, številka kulture, datum nasajanja, analiziral.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, vsi zaposleni. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirnati in elektronski obliki. Papirnati podatki so zavarovani v arhivu, ki se redno zaklepa, podatki v elektronski obliki pa so shranjeni na računalniku, do katerega se dostopa z geslom, ter na različnih nosilcih (DAT, CD, DVD...), ki se nahajajo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z zbirkami iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam