Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DataLab Tehnologije d.d.
Sedež ali naslov: Koprska ul. 92
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1864629000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Partnerji družbe DataLab d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo sklenjene partnerske pogodbe s podjetji ter podana pisna soglasja preko podpornega spletnega strežnika, kjer sami izberejo svoje uporabniško ime in geslo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Partnerji družbe DataLab
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namen
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler posameznik ne prekliče soglasja o obdelavi ali dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Naziv podjetja. - Davčna številka podjetja. - Dejavnost (po veljavni klasifikaciji dejavnosti). - Serijska št. na katero je PANTHEON licenciran - Število vknjižb v glavno knjigo - Številka builda verzije PANTHEON-a - Obstoječi software in število PC-jev - IP naslov - datum in točna ura obiska - zahtevane in obiskane vsebine - Ime in Priimek, GSM številko ter elektronski naslov njihovih zaposlenih, članov Team DataLab - Telefonsko številko in številko faxa. Pri dostopu na partnerski strežnik pa še - datum in točna ura obiska - ime in priimek obiskovalca - zahtevane in obiskane vsebine.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam zgolj na podlagi podanega izrecnega dovoljenja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki o uporabniku storitev družbe DataLab so shranjeni na varovanih strežnikih družbe, ki so v nadzorovanih objektih. Če uporabnik želi dostopati do podatkov, ki so zapisani v sistem, mora pri prijavi vnesti pravo uporabniško ime in geslo, s čimer pridobi možnost dostopa do osebnih podatkov ter podatkov podjetja, ki se nahajajo v ustreznih menijih in so enolično povezani s tem uporabniškim imenom. Od uporabnika DataLab ne bo zahteval, da pove ali kako drugače razkrije svoje uporabniško geslo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zaposleni v družbi DataLab d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo pogodbe o zaposlitvi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju DataLab d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namen poslovanja družbe, obračun plač, nagrad.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo (pogodba o zaposlitvi).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, davčna številka, spol, stan, državljanstvo, datum rojstva, kraj in država rojstva, stalno prebivališče, začasno bivališče, elektronska pošta, GSM, skype kontakt, msn kontakt, podatki iz delovne knjižice, podatki o družinskih članih (otroci), podatki o vzdrževanih družinskih članih, podatek o osnovni plači, osebna ocena za izračun plače, olajšave, podatki o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju, podatki o računu za nakazilo plače, podatki o kreditih, podatki o doseženi stopnji izobrazbe in o dodatnih izobraževanjih, podatki o zdravstvenem stanju (invalidnost, zdravniški pregledi), podatki o dopustu in drugih odsotnostih, podatki o nagradah, podatki o disciplinskih ukrepih, evidenca delovnega časa, zadolžitve, podatki o delovnem mestu (naziv delovnega mesta, obdobje opravljanja delovnega meta, stroškovni nosilec, oddelek), rekapitulacija plač za posamezno obdobje, podatki o vrstah obračunov (plača, regres, prevoz in prehrana), dokumenti in dokazila (pogodba o zaposlitvi, aneksi k pogodbi o zaposlitvi, obrazec PD, obrazec M1-2, obrazec MDČ, diplome, odločbe o dopustih, dokazila o prevozih, potrdila, certifikati, odločbe, zadolžitev osnovnih sredstev, sklepi, zapisniki, izjave)
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na strežniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Registrirani uporabniki programskega paketa PANTHEON™

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo skl
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Registrirani uporabniki programskega paketa PANTHEON™
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namen
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler posameznik ne prekliče soglasja o obdelavi ali dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Naziv podjetja. - Davčna številka podjetja. - Dejavnost (po veljavni klasifikaciji dejavnosti). - Ime in Priimek uporabnika PANTHEON™-a. - elektronska pošta uporabnika - Telefonsko številko in številko faxa. - Serijsko številko na katero je PANTHEON licenciran. - Število vknjižb v glavno knjigo. - Številka builda verzije PANTHEON™-a. - Obstoječi software in število PC-jev. - IP naslov - datum in točna ura obiska - zahtevane in obiskane vsebine.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam zgolj na podlagi podanega izrecnega dovoljenja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki o uporabniku storitev družbe DataLab so shranjeni na varovanih strežnikih družbe, ki so v nadzorovanih objektih. Če uporabnik želi dostopati do podatkov, ki so zapisani v sistem, mora pri prijavi vnesti pravo uporabniško ime in geslo, s čimer pridobi možnost dostopa do osebnih podatkov ter podatkov podjetja, ki se nahajajo v ustreznih menijih in so enolično povezani s tem uporabniškim imenom. Od uporabnika DataLab ne bo zahteval, da pove ali kako drugače razkrije svoje uporabniško geslo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Potencialni uporabniki, ki so izrazili zanimanje za programski paket PANTHEON™

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo podana pisna soglasja interesentov preko povpraševanja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potencialni uporabniki, ki so izrazili zanimanje za programski paket PANTHEON™
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namen priprave ponudbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler posameznik ne prekliče soglasja o obdelavi ali dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Naziv podjetja. - Davčna številka podjetja. - Dejavnost (po veljavni klasifikaciji dejavnosti). - Telefonsko številko in številko faxa. - Obstoječi software in število PC-jev. - željeni rezultati uvedbe programske opreme PANTHEON
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam zgolj na podlagi podanega izrecnega dovoljenja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki o uporabniku storitev družbe DataLab so shranjeni na varovanih strežnikih družbe, ki so v nadzorovanih objektih. Če uporabnik želi dostopati do podatkov, ki so zapisani v sistem, mora pri prijavi vnesti pravo uporabniško ime in geslo, s čimer pridobi možnost dostopa do osebnih podatkov ter podatkov podjetja, ki se nahajajo v ustreznih menijih in so enolično povezani s tem uporabniškim imenom. Od uporabnika DataLab ne bo zahteval, da pove ali kako drugače razkrije svoje uporabniško geslo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Uporabniki, partnerji, ki se udeležijo izobraževanj in certificiranj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo podana pisna soglasja uporabnikov pri prijavi na izobraževanje ali certificiranje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki, ki se udeležijo izobraževanj in certificiranj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za izvajanja izobraževnja in certificiranj ter zagotavljanje enotnega registra izobraževanj in certificiranj.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler posameznik ne prekliče soglasja o obdelavi ali dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Naziv podjetja. - Ime in Priimek uporabnika PANTHEON™-a. - datum rojstva - dosežena formalna izobrazba - udeležba na tečaju/certificiranju (PANTHEON) - dosežena izobrazba/certifikat (PANTHEON) - elektronska pošta uporabnika - Telefonsko številko in številko faxa.
 • Uporabniki zbirke: Na spletnem strežniku se razkrivajo podatki: ime in priimek, naziv podjetja ter pridobljen certifikat Drugi osebni podatki se ne razkrivajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki o uporabniku storitev družbe DataLab so shranjeni na varovanih strežnikih družbe, ki so v nadzorovanih objektih. Če uporabnik želi dostopati do podatkov, ki so zapisani v sistem, mora pri prijavi vnesti pravo uporabniško ime in geslo, s čimer pridobi možnost dostopa do osebnih podatkov ter podatkov podjetja, ki se nahajajo v ustreznih menijih in so enolično povezani s tem uporabniškim imenom. Od uporabnika DataLab ne bo zahteval, da pove ali kako drugače razkrije svoje uporabniško geslo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Potencialni uporabniki

 • Pravna podlaga (neobvezno): Izhodišče zbirke so javni podatki o pravnih subjektih oziroma podatki, ki so javno dostopni pravnim in fizičnim osebam iz javnih podatkovnih baz ter podatki, ki jih uporabniki ponudijo v javno uporabo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potencialni uporabniki, zakoniti zastopniki pravnih oseb - d.o.o., d.d. ter samostojni podjetniki posamezniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namene informiranja o poslovno zanimivih temah ter posredovanja ponudb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler pravna ali fizična oseba ne prekliče soglasja o obdelavi oz. dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki (zakoniti zastopniki ter s.p.) imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Naziv podjetja. - Sedež podjetja. - Telefonsko številko in telefaks podjetja. - Zakoniti zastopnik (direktor podjetja). - Spletna stran podjetja ali samostojnega podjetnika posameznika. - Elektronski naslov podjetja ali samostojnega podjetnika posameznika. - IT potrebe pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam za namene informiranja, in sicer le POŠTI SLOVENIJE d.d..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki o potencialnem uporabniku storitev družbe DataLab so shranjeni na varovanih strežnikih družbe, ki so v nadzorovanih objektih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig. (Zbirka je izdelana na podlagi javno dostopnih evidenc.)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam