Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ECOLOGIC D.O.O.
Sedež ali naslov: Slovenčeva c. 95
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1857371000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov fizičnih oseb, ki niso v delovnem razmerju v družbi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca posameznikov, na katere se nanaša evidenca prejemkov fizičnih oseb zajema fizične osebe, ki niso zaposlene v podjetju in imajo odobreno kakršnokoli izplačilo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdelavo avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, najemnih pogodb in izplačila po teh pogodbah ter izpolnjevanje drugih pogodbenih obveznosti; za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene, Zakon o dohodnini.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, št.TRR pri banki za nakazila prejemkov, bruto in neto prejemki po vrstah izplačil, podatki o letni prijavi dohodnine za fizične osebe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v podjetju; DURS; Zavod za zaposlovanje; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo zbirke osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Računalniki, na katerih se nahajajo zbirke, so varovani z geslom, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci; poslovni partnerji; zaposleni v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja in zaposlenih..
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), datum in čas vstopa in izstopa iz prostora.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v podjetju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo zbirke osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Monitor je v pisarni dostopen samo pooblaščenim osebam. Posnetki se v času obstoja hranijo v zaklenjeni omari. Računalniki, na katerih se nahajajo zbirke, so varovani z geslom, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Interni imenik fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev, ki so fizične osebe in ostale fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Interni imenik fizičnih oseb zajema naslednje podatke: ime in priimek fizične osebe; naslov, ulica, hišna št., pošta in poštna številka; telefon; mobilni telefon; elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo zbirke osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Računalniki, na katerih se nahajajo zbirke, so varovani z geslom, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam