Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RCV D.O.O.
Sedež ali naslov: DOLENJSKA CESTA 202A
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2179245000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca strank in delavcev strank podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki storitev in delavci, ki so zaposleni pri naročniku storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izstavitev računov
 • Rok hrambe (neobvezno): Odvisno od pogodbene obvesznosti strank- nedoločeno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime stranke, priimek stranke, ime delavca, priimek delavca stalno/začasno prebivališče, telefonska številka, številka faksa, elektronski naslov, rojstni datum, podatki o zaposlitvi, številka transakcijskega računa, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe podjetja RCVd.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov. Podatki v papirni obliki se hranijo v zaklenjeni in zavarovani omari podjetja, v elektronski obliki pa se hranijo podatki v računalniškem sistemu, do katerega je mogoč dostop le preko gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca o nezgodah pri delu pogodbenih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki storitev in delavci, ki so zaposleni pri naročniku storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Po pogodbi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o poškodovancu: Priimek in ime, enotna matična številka zavarovanca, poklic, delovno mesto, šolska izobrazba delavca, naslov prebivališča, koliko časa je opravljal to delo. Opis poškodbe: datum poškodbe, opis, vzrok. Podatki o neposrednemu vodji: Priimek in ime, delovno mesto, naslov prebivališča. Podatki o očividcu: priimek in ime, delovno mesto, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe podjetja RCVd.o.o
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov. Podatki v papirni obliki se hranijo v zaklenjeni in zavarovani omari podjetja, v elektronski obliki pa se hranijo podatki v računalniškem sistemu, do katerega je mogoč dostop le preko gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam