Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BOJAN ŠOŠTARIČ S.P.
Sedež ali naslov: PANONSKA ULICA 1
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 3061302000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o strankah, naročnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke - fizične in pravne osebe, samostojni podjetniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -neposredno trženje storitev, -ponudbe, -pripravo in izdajanje računov v skladu z zakonom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -naslov podjetja priimek in ime stranke, -dejavnost stranke, -naslov stranke, -naročniška številka, -davčna številka, -drugi podatki, če to želi stranka, in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb kot npr. e-naslov stranke, EMŠO, navedba plačnika TK računov (priimek in ime, naslov) na podlagi plačnikovega pisnega soglasja,
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja - drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirkami osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -pripravo in izdajanje računov v skladu z zakonom, -neposredno trženje storitev, -ponudbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -naslov podjetja, naziv, priimek in ime kontaktne osebe, -dejavnost dobavitelja, -naročniška številka, -davčna številka, -drugi podatki, če to želi dobavitelj, in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb kot npr. e-naslov dobavitelja, navedba plačnika TK računov (priimek in ime, naslov) na podlagi pisnega soglasja,
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja - drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirkami osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o najemodajalcih poslovnih prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: najemodajalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz najemnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime najemodajalca, naslov bivališča, davčna številka, številka bančnega računa, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci podjetja -drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija (pogodba ipd.), vezana na zbirko podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklenjeni so tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Evidenčna knjiga zbira podatkov se vodi ročno, posamezna pogodba z osebnimi podatki je vstavljena v ustrezne mape. Mape so shranjene v omarah, ki so zaklenjene. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam