Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: K – DOM, D.O.O.
Sedež ali naslov: RUSJANOVA ULICA 6, ZGORNJE JARŠE
Poštna številka: 1235
Kraj: RADOMLJE
Matična številka: 1263587000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca štipendistov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje ali dijaki, ki se štipendirajo na podlagi pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja pogodbene obveznosti, razen, če zakon ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, davčna številka, naziv šole, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: - davčna uprava Republike Slovenije, inšpekcijske službe, pogodbeni partner, v primeru spora sodišče.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Pogodba je ustrezno shranjena. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o dijakih ali študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje ali dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, za uveljavljanju pravic iz sistema socialnega zavarovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, izstavljanje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja pogodbene obveznosti, razen, če zakon ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, davčna številka, naziv šole, kraj dela, obdobje oz. čas dela, število opravljenih ur, študentska napotnica, podatki o opravljenem delu.
 • Uporabniki zbirke: - davčna uprava Republike Slovenije, ZZZS, inšpekcijske službe - posameznik, pogodbeni partner, študentski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca vstopa in izstopa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji, obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za varovanje zaposlenih in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas hrambe osebnih podatkov je eno leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime posameznika, registrska številka avtomobila, obiskani delavec, čas vstopa in izstopa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ___ .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje ali po potrebi osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, neposredno trženje, izdelava plačilnih list, posredovanje podatkov DURS, ZPIZ, zdravstvo, izstavljanje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja pogodbene obveznosti, razen, če zakon ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv firme, naslov, davčna številka, matična številka, finančni podatki, telefon, fax, Email, … .
 • Uporabniki zbirke: - davčna uprava Republike Slovenije, - posameznik, pogodbeni partner.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje ali po potrebi osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izstavljanje računov, evidentiranje prometa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja pogodbene obveznosti, razen, če zakon ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv firme, naslov, davčna številka, matična številka, telefon, fax, Email, … .
 • Uporabniki zbirke: - davčna uprava Republike Slovenije, - posameznik, pogodbeni partner.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu in druge oblike pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas hrambe osebnih podatkov je 10 let po opravljenem delu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, predmet pogodbe, čas opravljanja dela, znesek honorarja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ___ , - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, - drugi uporabniki v skladu z Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005) ali drugimi predpisi..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca video posnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, poslovni partnerji, obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za varovanje zaposlenih in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se lahko brišejo in presnemavajo, vendar hranijo največ 1 leto po nastanku, razen če zakon ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika oz. glas) brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ___ .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki se hranijo v zaklenjeni omari, dostop do monitorja pa imajo samo pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam