Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FRIZERSKI STUDIO DIVA, ALEŠ KRANJC S.P.
Sedež ali naslov: DRAVSKA UL.8
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 1772759000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke - fizične osebe (samostojni podjetnik)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje storitev, pripravo in izdajanje računov v skladu z zakonom,
 • Rok hrambe (neobvezno): Računi se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika po 36. členu ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naslov podjetja davčna številka, drugi podatki, če to želi naročnik, in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb kot npr. e-naslov, EMŠO, navedba plačnika (priimek in ime, naslov) na podlagi plačnikovega pisnega soglasja.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirkami osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam