Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DAANTI DANILO VODOVNIK S.P.
Sedež ali naslov: JANŠEVA 12
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5884310000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja,druge uradne namene, obračun plač..
 • Rok hrambe (neobvezno): trjana
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, emšo. davčna številka , kraj rojstva-podatki o delavcu, sklenjeni pogodbi
 • Uporabniki zbirke: zavod za zdravstveno zavarovanje,zavod za pokojninsko zavarovanje,policija, sodišča , durs
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, vse je določeno v pravilniku za zavarovanje osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): zbirke niso povezane
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zastopnik ni določen
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za vzdrževanje kontakta s strankami(plač.računov, reklamacije ), za obveščanje o novih izdelkih
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta,
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, ime podjetja,naslov, davčna številka, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: policija, sodišča, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori v katerm se nahaja zbirka osebnih podatkovse izven delovnega časa zaklepajo,in z ukrepi in postopki določenimi v pravilniku oza zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): zbirke niso povezane
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zastopnik ni določen
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam