Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): NATAŠA RETKO S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RAČUNOVODSKI SERVIS IN FINANČNO POSLOVNO SVETOVANJE
Sedež ali naslov: POD GONJAMI 107
Poštna številka: 2391
Kraj: PREVALJE
Matična številka: 2006863000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o kupcih in dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji sodelavci, izvajalci storitev – kupci in dobavitelji družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vzpostavljanje stikov s kupcem in dobaviteljem .
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1(Ur.l.RS št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • identifikacijski podatki ( ime in priimek predstavnika kupca oz. dobavitelja, izobrazba oz. naziv, zaposlitev), • drugi podatki v skladu z zakonom.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci upravljavca, • drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki o kontaktnih osebah so shranjeni v zaklenjenih omarah v prostorih s.p.. Dostop do baze podatkov vodenih v računalnikih je avtoriziran (uporabniška imena in gesla). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov s.p..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam