Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIMI d.o.o., Kadrovski servis za mala podjetja, Ljubljana
Sedež ali naslov: Parmova 53
Poštna številka: 1113
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5699606000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca iskalcev zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - iskalci zaposlitve, ki se javljajo na razpise prostih delovnih mest - podjetniki, pogodbeni partnerji podjetja DIMI d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - posredovanje zaposlitve, izdelava Osebnostnih list kandidatov za predstavitev kandidatov delodajalcem, predstavitev delodajalcev iskelcem zaposlitve, poročila koncendentu;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, starost, izobrazba, delovne izkušnje, posebna znanja, naslov iskalcev zaposlitve - naziv podjetja, dejavnost podjetja, matična številka, davčna številka, ime in priimek kontaktne osebe podjetja, naslov podjetja, naziv delovnega mesta, vrsta zaposlitve, datum sklenitve delovnega razmerja, kraj sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja;
 • Uporabniki zbirke: - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Zavod za zaposlovanje, -Podjetja s katerimi sodelujemo na podlagi Pogodbe o kadrovskem sodelovanju - Center za razvoj malega gospodarstva - Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahajajo zbirke osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v njem ni edine zaposlene v podjetju. Zbirka se vodi ročno in z računalnikom do katerega ima dostop edina zaposlena v podjetju. Zbirke se nahajajo v omarah, ki se zaklepajo, računalnik je varovan z geslom, ki ga pozna le zaposlena v podjetju, ki tudi upravlja s podatki. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je v aprilu 2007 izdalo podjetje DIMI d.o.o., kot upravljalec osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam