Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALENKA PLANINC K.D. POSLOVNO SVETOVANJE IN MODERIRANJE
Sedež ali naslov: PREČNA ULICA 002
Poštna številka: 1275
Kraj: ŠMARTNO PRI LITIJI
Matična številka: 2159848000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Avtorske pogodbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki sodelujejo s podjetjem na osnovi avtorskih pogodb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - dogovori za delo - izplačila
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek  telefonska številka  e-mail  naslov  davčna številka  transakcijksi račun
 • Uporabniki zbirke: - interna uporaba v podjetju - računovodstvo za izplačilo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: -ukrepi, ki jih morajo upoštevati delavci: o Kadar zapuščajo svoje delovne prostore, morajo zakleniti pisalne mize, omare, blagajne in pisarne, v katerih hranijo varovane podatke. o Medijev z varovanimi podatki ne smejo puščati na pisalnih mizah v prisotnosti oseb, ki niso zaposlene v družbi. o Navodila za uporabo računalniško vodenih evidenc morajo hraniti tako, da niso dostopna nepoklicanim osebam. o Dosledno izvajati postopek prijave oziroma odjave s svojim osebnim geslom na začetku oziroma ob zaključku dostopa do varovanih podatkov, shranjenih v različnih evidencah družbe. o Po končani izdelavi dokumentov z varovanimi podatki morajo poskrbeti za uničenje pomožnega gradiva (npr. poskusnih oziroma neuspešnih izpisov, matric, izračunov in grafikonov, skic ipd.), ki so ga uporabili oziroma ki je nastalo pri izdelavi dokumenta. Naziv pravnih aktov: Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. študenti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti za občasna dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - dogovori za delo - izplačila
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek  telefonska številka  e-mail  delovne izkušnje  napotnice za delo
 • Uporabniki zbirke: - interna uporaba v podjetju - računovodstvo za izplačilo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - ukrepi, ki jih morajo upoštevati delavci: o Kadar zapuščajo svoje delovne prostore, morajo zakleniti pisalne mize, omare, blagajne in pisarne, v katerih hranijo varovane podatke. o Medijev z varovanimi podatki ne smejo puščati na pisalnih mizah v prisotnosti oseb, ki niso zaposlene v družbi. o Navodila za uporabo računalniško vodenih evidenc morajo hraniti tako, da niso dostopna nepoklicanim osebam. o Dosledno izvajati postopek prijave oziroma odjave s svojim osebnim geslom na začetku oziroma ob zaključku dostopa do varovanih podatkov, shranjenih v različnih evidencah družbe. o Po končani izdelavi dokumentov z varovanimi podatki morajo poskrbeti za uničenje pomožnega gradiva (npr. poskusnih oziroma neuspešnih izpisov, matric, izračunov in grafikonov, skic ipd.), ki so ga uporabili oziroma ki je nastalo pri izdelavi dokumenta. Naziv pravnih aktov: Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika,pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzdrževanje kontakta s strankami, priprava pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-mail.
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba v podjetju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Ukrepi, ki jih morajo upoštevati delavci: Kadar zapuščajo svoje delovne prostore, moraji zakleniti pisalne mize, omare, blagajne in pisarne, v katerih hranijo varovane podatke. Medijev z varovanimi podatki ne smejo puščati na pisalnih mizah v prisotnosti oseb, ki niso zaposlene v družbi. Navodila za uporabo računalniško vodenih evidenc morajo hraniti tako, da niso dostopna nepoklicanim osebam. Dosledno izvajati postopek prijave oziroma odjave s svojim osebnim geslom na začetku oziroma ob zaključku dostopa do varovanih podatkov, shranjenih v različnih evidencah družbe. Po končani izdelavi dokumentov z varovanimi podatki morajo poskrbeti za uničenje pomožnega gradiva ( npr. poskusnih oziroma neuspešnih izpisov, matric, izračunov in grafikonov, skic, ipd.), ki so ga uporabili oziroma, ki je nastalo pri izdelavi dokumenta. Naziv pravnih aktov: Pravilnik ovarovanju osebnih in zaupnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam