Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIALOG D.O.O.
Sedež ali naslov: BRATOVŠEVA PLOŠČAD 15
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5489806000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačevanje plač in ostalih prejemkov v zvezi z opravljenim delom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, tel. št., e-pošta, št. bančnega računa , kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra).
 • Uporabniki zbirke: 1. Pooblaščena obdelovalka osebnih podatkov Andreja Konjedič, koordinatorka izobraževanja v DIALOG d.o.o. 2. Direktorica podjetja DIALOG d.o.o. Miriam Pleško 3. Računovodski servis MAHNE d.o.o., Ellerjeva 11, Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, strojna in programska oprema (v nadaljevanju: varovani prostori), so varovani z organizacijskimi in/ali tehničnimi ukrepi iz Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov podjetja DIALOG d.o.o., ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): //////
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: //////
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke (kupci jezikovnih storitev)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdajanje računov kupcem podjetja; pošiljanje novoletnih čestitk.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: program izobraževanja, ime, priimek, rojstni datum, naslov, tel. št., e-pošta, podjetje, kjer je zaposlen (če je plačnik podjetje).
 • Uporabniki zbirke: 1. Pooblaščena obdelovalka osebnih podatkov Andreja Konjedič, koordinatorka izobraževanja 2. Direktorica podjetja DIALOG d.o.o. Miriam Pleško 3. Računovodski servis MAHNE d.o.o., Ellerjeva 11, Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, strojna in programska oprema (v nadaljevanju: varovani prostori), so varovani z organizacijskimi in/ali tehničnimi ukrepi iz Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov podjetja DIALOG d.o.o., ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): //////////
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /////////
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam