Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): SEBASTJAN VELIČEVIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VELIČEVIČ SEBASTJAN S.P.
Sedež ali naslov: ULICA ANKE SALMIČ 31A
Poštna številka: 8273
Kraj: LESKOVEC
Matična številka: 3090434000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV-ZAPOSLENI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, datum rojstva, poklic, delovno mesto, št. TRR računa
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE,ZAVOD ZA ZRAVSTVENO ZAVAROVANJE,DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE,MATIČNA DRUŽBA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV POTEKA PO PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOVZ DNE 26.03.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE NAVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam