Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MSX, RAZISKOVANJE IN RAZVOJ, D.O.O.
Sedež ali naslov: LJUBLJANSKA CESTA 108
Poštna številka: 1230
Kraj: DOMŽALE
Matična številka: 1964437000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV IN DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje dejavnosti podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu s predpisanimi roki hrambe dokumentov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, ID številka, matična številka, EMŠO, TRR, OR, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov, ustanovitelji podjetja in pogodbeni partnerji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku podjetja o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam