Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADAM D.O.O.
Sedež ali naslov: VIPOTNIKOVA 9
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5592453000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 46. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi delavci zaposleni v družbi na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, telefonska številka, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, stopnja in vrsta izobrazba, vrsta zaposlitve, zavarovalna doba, datum začetka delovnega razmerja, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, zaposlitev za polni ali skrajšani delovni čas, višina plače, številka transakcijskega računa, naziv matične banke, potrdilo o uspešno oziroma neuspešno opravljenem preizkusu iz varnosti in zdravja pri delu, potrdilo o opravljenem izpitu iz požarne varnosti, izpostavljenost tveganjem, invalidnost, izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za delovno mesto, datum in razlog prenehanja delovnega razmerja, potrdilo o prejemu plačilne liste, uveljavljanje olajšave.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Davčna Uprava RS, Zavod RS za zaposlovanje ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o zaposlenih delavcih se hrani v registratorjih v zaklenjeni omari ter v informatizirani bazi podatkov, ki je dostopna z geslom. Dostop do evidence osebnih podatkov ter podrobnejši način njihovega zavarovanja je določen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, ker je upravljalec osebnih podatkov ustanovljen in ima sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o študentskem delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki opravljajo začasno ali občasno delo v družbi in sicer na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela študentom družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika ter za ostale namene določene z Zakonom o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo dejavnosti ter s podzakonskimi akti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, smer študija, letnik študija, delovno mesto, stroškovno mesto, status študenta – redni ali izredni študent, število opravljenih ur, plačna višina urne postavke, višina izplačanega honorarja, številka transakcijskega računa in podatki o banki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Davčna Uprava RS, pooblaščena organizacija, ki opravlja dejavnost posredovanja dela študentom, ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o študentskem delu se hrani v registratorjih v zaklenjeni omari ter v informatizirani bazi podatkov, ki je dostopna z geslom. Dostop do evidence osebnih podatkov ter podrobnejši način njihovega zavarovanja je določen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, ker je upravljalec osebnih podatkov ustanovljen in ima sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o avtorskih pogodbah in honorarjih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Avtorji in pogodbeni sodelavci, s katerimi sodeluje družba.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo honorarja in drugi nameni določeni z zakoni in podzakonskimi akti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, transakcijski račun, naziv banke, višina honorarja, ure dela, status, vrsta sodelavca, potni nalogi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod RS za zaposlovanje ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o avtorskih pogodbah in honorarjih se hrani v registratorjih v zaklenjeni omari ter v informirani bazi podatkov, ki je dostopna z geslom. Dostop do evidence osebnih podatkov ter podrobnejši način njihovega zavarovanja je določen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, ker je upravljalec osebnih podatkov ustanovljen in ima sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu, letnih in bolniških dopustih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02) in Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list RS št. 10/91 s spremembami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe, ki koristijo letni ali bolniški dopust oziroma so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, telefonska številka, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, stopnja in vrsta izobrazbe, vrsta zaposlitve, zavarovalna doba, podatki o poškodovanem delavcu, razlogi za poškodbo, podatki o bolezni, čas koriščenja letnega ali bolniškega dopusta, ostali podatki vsebovani na predvidenih obrazcih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod RS za zaposlovanje ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o zaposlenih delavcih se hrani v registratorjih v zaklenjeni omari ter v informirani bazi podatkov, ki je dostopna z geslom. Dostop do evidence osebnih podatkov ter podrobnejši način njihovega zavarovanja je določen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, ker je upravljalec osebnih podatkov ustanovljen in ima sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o potnih nalogih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem ter za ostale namene določene z Zakonom o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo dejavnosti ter s podzakonskimi akti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, prebivališče, delovno mesto, stroškovno mesto, relacija prevoza, čas odsotnosti, namen poti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Davčna uprava RS ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o zaposlenih delavcih se hrani v registratorjih v zaklenjeni omari ter v informirani bazi podatkov, ki je dostopna z geslom. Dostop do evidence osebnih podatkov ter podrobnejši način njihovega zavarovanja je določen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, ker je upravljalec osebnih podatkov ustanovljen in ima sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o kupcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse stranke; fizične in pravne osebe, ki so kontaktirale ali poslovale z družbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje poslovnih aktivnosti naročil v družbi in možnosti kontakta s stranko.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, telefonska številka, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, številka transakcijskega računa, naziv matične banke, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Davčna uprava RS ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o kupcih se hrani v registratorjih v zaklenjeni omari ter v informatizirani bazi podatkov, ki je dostopna z geslom. Dostop do evidence osebnih podatkov ter podrobnejši način njihovega zavarovanja je določen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, ker je upravljalec osebnih podatkov ustanovljen in ima sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o naslovih elektronske pošte obiskovalcev, ki so se prijavili na elektronske novice.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse stranke; fizične in pravne osebe, ki so kontaktirale ali poslovale z družbo ter naslovi obiskovalcev, ki so se prijavili na elektronske novice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje poslovnih aktivnosti naročil v družbi in možnosti kontakta s stranko.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, telefonska številka, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, številka transakcijskega računa, naziv matične banke, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Davčna uprava RS ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o kupcih se hrani v registratorjih v zaklenjeni omari ter v informatizirani bazi podatkov, ki je dostopna z geslom. Dostop do evidence osebnih podatkov ter podrobnejši način njihovega zavarovanja je določen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, ker je upravljalec osebnih podatkov ustanovljen in ima sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca osebnih podatkov zbranih z video nadzorom.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki se gibljejo na območju podvrženem video nadzoru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje potrebne stopnje varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis, datum in čas vstopa in izstopa iz/v prostor/a.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Ministrstvo za notranje zadeve ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v registratorjih v zaklenjeni omari ter v informatizirani bazi podatkov, ki je dostopna z geslom. Dostop do evidence osebnih podatkov ter podrobnejši način njihovega zavarovanja je določen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, ker je upravljalec osebnih podatkov ustanovljen in ima sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam