Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): SIMON RUPNIK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŽAGA SIMON RUPNIK S.P.
Sedež ali naslov: DOLE 020
Poštna številka: 5280
Kraj: IDRIJA
Matična številka: 1603507000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Seznam kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci kot fizične in pravne osebe,ki nabavljajo blago pri žaga Simon Rupnik in dobavitelji ,ki podjetju dobavljajo blago,kmetje kot dobavitelji lesa kot fizične osebe oz. zavezanci za ddv
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen izstavljanja ra
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv kupca oz. dobavitelja,naslov,pošta,matična št.,davčna številka,identifikacijska št. za ddv, telefonske številke,številke telefaxa,številka transakcijskega računa,sedež prejemnika računa,številka dovoljenja za pavšalno nadomestilo,davčni urad,ki je to dovoljenje izdal,datum izdaje tega dovoljenja ali je kupec oz. dobavitelj zavezanec za ddv ali ne,ali dobavitelj (kmet) uveljavlja pravico do pavšalnega nadomestila ali ne
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava republike Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se hrani v programu glavna knjiga in v programu fakturiranje ,ki sta povezana in sicer v šifrantu kupcev oz.dobaviteljev.Na računalniku last Žaga Simon Rupnik s.p.,na naslovu Dole 20, Idrija.Postopke in ukrepe varovanja določa interni pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju žaga Simon Rupnik s.p. in bivši zaposleni v tem podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za druge uradne namene, za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime,emšo,davčna,kraj , občina in država rojstva,stalno in začasno prebivališče,kraj dela,bivša zaposlitev,poklic , šolska izobrazba,strokovna izobrazba,strokovna usposobljenost ,delovni čas,zavarovalna doba,zaposlitev za določen oz. nedoločen čas,invalid ali upokojenec,datum sklenitve delovnega razmerja,datum prenehanja delovnega razmerja,število otrok.
 • Uporabniki zbirke: -Davčna uprava Republike Slovenije -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije -Zavod za pokojninsko in ivalidsko zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se vodi ročno in je shranjena v osebnih mapah zaposlenih delavcev v pisarni last žaga Simon Rupnik s.p.,osebni podatki se nahajajo tudi na trdem disku v računalniku,ki se prav tako nahaja v pisarni last žaga Simon Rupnik s.p. .Dostop do osebnih podatkov oz.do zbirke osebnih podatkov št. 1 z naslovom evidenca zaposlenih delavcev ima Simon Rupnik, kot lastnik podjetja.Postopke in ukrepe za zavarovanje določa interni pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam