Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PIKANET, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
Sedež ali naslov: MARKIŠAVSKA ULICA 002
Poštna številka: 9000
Kraj: MURSKA SOBOTA
Matična številka: 1695487000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o kupcih oz. naročnikih storitev / fizične osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci oz. naročniki storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe – za izvajanje storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, stalno ali začasno prebivališče,
 • Uporabniki zbirke: Direktor in od njega pooblaščen delavec v družbi, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi sklenjene pogodbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov in dokumentacija se izven delovnega časa zaklepa. Prostor se zaklepa tudi v času, ko zaposleni niso prisotni v prostoru. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki je bi v družbi sprejet 01.04.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. od st. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o videonadzoru

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v družbi zaposleni in stranke, ki obiščejo prodajni prostor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nadzor prodanih prostorov in varovanje prodajnih izdelkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 meseca
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Videoposnetek stranke
 • Uporabniki zbirke: Direktor in od njega pooblaščen delavec v družbi, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi sklenjene pogodbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov in dokumentacija se izven delovnega časa zaklepa. Prostor se zaklepa tudi v času, ko zaposleni niso prisotni v prostoru. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki je bi v družbi sprejet 01.04.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. od st. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam