Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADI&FAĆKO d.o.o.
Sedež ali naslov: STUDENEC 9A
Poštna številka: 1260
Kraj: lJUBLJANA POLJE
Matična številka: 2245434000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI IN NEKDANJI ZAPOSLENI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNE IN DRUGE Z ZAKONOM DOLOČENE NAMENE IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V SKLADU S 36, ČLENOM ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, EMŠO, ROJ.PODATKI, ŠOLSKA IN STROKOVNA IZOBRAZBA, DEL.NALOGE, DEL.ČAS, ZAVAROVALNA DOBA, DEJAVNOST DELODAJALCA, ŠT.TRR RAČUNA, BRUTO IN NETO PLAČA, PRISPEVKI NA BRUTO IN IZ BRUTA, URE DELA, URE DOPUSTA, URE BOLNIŠKE, REGRES, SOLIDARNOST, ODPRAVNINA
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO ZAVAROVANI DELOMA NA STREŽNIKU Z GESLI, DELOMA V ZAKLENJENI KOVINSKI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STRANKAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: SEDANJE IN NEKDANJE STRANKE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: NAKUP IN PRODAJA PROIZVODOV
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V SKLADU S 36 ČLENOM ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME PRIIMEK, NASLOV , DAVČNA ŠT
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DELOMA NA VAROVANEM STREŽNIKU Z GESLI, DELOMA V ZAKLENJENI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI NEKDANJI ZAPOSLENI UPOKOJENCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI, ZA STATISTIČNE IN DRUGE Z ZAKONOM DOLOČENE NAMENE IN ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, ROJ. PODATKI, EMŠO, DAVČNA ŠT. STALNO I N ZAČASNO BIVALIŠČE, ŠOLSKA IN STROKOVNA IZOBRAZBA, DELOVNI ČAS, ZAVAROVALNA DOBA, ZAPOSLITEV, UPOKOJENEC, DATUM SKLENITVE IN PRENEHANJA DEL.RAZMERJA, RAZLOG PRENEHANJA
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, DURS, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, ADRIATIC, VZAJEMNA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DELOMA NA S GESLOM ZAVAROVANEM STREŽNIKU, DELOMA V ZAKLENJENI KOVINSKI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam