Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Agronomija, Knjižnica
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Centralna biotehniška knjižnica
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo in Oddelek za gozdarstvo BF, Gozdarska knjižnica
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, INDOK služba in knjižnica
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilsko tehnologijo, Knjižnica in INDOK
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živinorejo, INDOK in knjižnica
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Knjižnica Oddelka za gradbeništvo in geodezijo
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO (UL-FFA)
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, SIC za kemijo
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Knjižnica in INDOK
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za montanistiko, Knjižnica
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Knjižnica