Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec
PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA ŽELJKA KOSTEVC DIPL.M.S.
PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA, DOROTEJA ZIDAR, VIŠ.MED.SR.
PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA, ESTERA VIRTIČ V.M.S.
PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA, IRENA VIDENIČ, DIPL.MED.SR.
PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA,MOLAN SLAVICA, DIPL. M.S.
PATRONAŽA IN ZDRAVTSVENA NEGA POLONCA RADEJ DIPL.M.S.
PATRONAŽA, NADA FOJKAR V.M.S.
Patronaža, Suzana Topler, s.p.
PATRONAŽA, ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO ILIČ SILVA, VIŠ.MED.SESTRA
PATRONAŽA, ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO, MOJCA KALŠEK
PATRONAŽA, ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO, SILVA ILIĆ, VMS
PATRONAŽA,ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO, METKA ROJS DIPL. MED. S.
PATRONAŽNA NEGA IN BABIŠTVO, MAJDA NESIĆ, DIPL. MED. SESTRA
PATRONAŽNA SLUŽBA IN ZDRAVSTVENA NEGA IRENA ŽAJDELA
PATRONAŽNA SLUŽBA, BARBARA GABROVŠEK, VIŠJA MED. SESTRA
PATRONAŽNA SLUŽBA, CILKA ŠKOF, DIPL. MED. SESTRA
PATRONAŽNA ZDR. NEGA IN BABIŠTVO ALEKSANDRA MERNIK MERC
PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO ALBINA DREVENŠEK, DIPL. MED.SES.
PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO-ANITA GAJŠT,V.M.S.
PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO, DANICA HRIBERŠEK, DIPL. MED. SESTRA
PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO, DANICA HRIBERŠEK, DIPL. MED. SR.
PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO, JOŽICA ŠUC
PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO, ZLATKA NAPAST, DIPL. MED. SESTRA
PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA JELKA PEČAR, dipl.m.s.
PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA MARTINA LESJAK POVŠE, dipl.m.s.
PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA, ELIZABETA SKOČIR, MED. SESTRA
PATRONAŽNO VARSTVO
PATRONAŽNO VARSTVO
PATRONAŽNO VARSTVO ANDREJA POŽAR
PATRONAŽNO VARSTVO BARBARA METLIKOVIČ