Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec
Zavod RS za produktivnost dela
Zavod RS za varstvo pri delu
Zavod RUJ
ZAVOD SUNSMISSION
Zavod sv. Cirila in Metoda - OE Doma Janka Škrabana
ZAVOD SV. FRANČIŠKA SALEŠKEGA
ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO, SOCIALNO, VARSTVENO IN ZDRAVSTVENO DELO TER DRUGE DOBRODELNE DEJAVNOSTI
ZAVOD SVETE TEREZIJE DOM STAREJŠIH NA VIDMU ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENO DELO
Zavod Študentska svetovalnica
ZAVOD VITIS, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN REHABILITACIJO
Zavod za družino in kulturo življenja KUL.si
ZAVOD ZA FARMACIJO IN ZA PREIZKUŠANJE ZDRAVIL - LJUBLJANA; ZA POSLOVANJE S TUJINO SE UPORABLJA: INSTITUTE OF PHARMACY AND DRUG RESEARCH-LJUBLJANA
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti - Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet
ZAVOD ZA INFORMIRANJE ORMOŽ
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ
ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE IN TURIZEM CELEIA CELJE
ZAVOD ZA KULTURO BLED
ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE
Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer
Zavod za kulturo Knjižnica Mozirje
Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, KŠTM Sevnica
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije