Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

CRISP

+ -

Informacijski pooblaščenec sodeluje v konzorciju EU FP7 projekta CRISP, kjer razvijamo novo shemo za certificiranje varnostnih produktov in storitev, kot so (pametni) video nadzorni sistemi, varnostne informacijske rešitve, biometrijske rešitve, telesni skenerji, itd. CRISP certifikacijska shema bo temeljila na inovativni metodologiji, kjer bosta poleg varnosti produkta ali storitve ocenjeni tudi dimenziji zaupanja in učinkovitosti ter bo pri oceni upoštevan vpliv produkta ali storitve na morebitne kršitve človekovih pravic.

Projekt traja 3 leta, od aprila 2014 do aprila 2017 in je sofinanciran s strani Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (številka dogovora 607941). Spletna stran, kjer so na voljo vse informacije o projektu: http://crispproject.eu/.

V konzorciju projekta smo: koordinator Netherlands Standardization Institute (Nizozemska), Trilateral Research & Consulting (Velika Britanija), Technische Universitat Berlin (Nemčija), Vienna Centre for Societal Security (Avstrija), Vrije Universiteit Brussel, University Jaume I of Castellón (Španija), Informacijski pooblaščenec RS. Več o partnerjih projekta je na voljo tu: http://crispproject.eu/partners/.

V okviru projekta smo:

  • opravili primerjalni pregled produktov in sistemov z varnostnega področja,
  • analizirali standarde s področja varnosti in raziskali področje certificiranja in akreditacije v EU in mednarodnem okolju,
  • identificirali vlogo in mnenja različnih deležnikov o izzivih na področju certificiranja in poenotenja praks na ravni EU,
  • analizirali dimenzije varnosti, zaupanja, učinkovitosti in kršitev človekovih pravic v okviru varnostnih produktov in iz tega izpeljali zahteve za novo certifikacijsko shemo,
  • razvili inovativno metodologijo certificiranja varnostnih produktov.

V nadaljevanju bomo razvili načrt za implementacijo nove certifikacijske sheme, za spodbujanje njene prepoznavnosti in uporabe v praksi.

Vsa raziskovalna poročila so na voljo na tej povezavi: http://crispproject.eu/research-reports