Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Praksa IP

+ -

Z namenom enostavne in široke dostopnosti prakse Informacijskega pooblaščenca bomo na tem mestu objavljali naslednje dokumente iz naše prakse v odprtem formatu (.odt). Paketi datotek bodo ažurirani na mesečni ravni.

 

Inšpekcijski postopki

1. Inšpekcijske odločbe

 • do februarja 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 1.13 MB, datum objave: 15.02.2019)
 • marec 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 0.14 MB, datum objave: 12.04.2019)
 • april 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 0.72 MB, datum objave: 14.05.2019)
 • junij 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 0.06 MB, datum objave: 15.07.2019)
 • julij 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 0.06 MB, datum objave: 14.08.2019)
 • avgust 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 0.07 MB, datum objave: 16.09.2019)
 • oktober 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 0.37 MB, datum objave: 15.11.2019)
 • december 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 0.14 MB, datum objave: 15.1.2020)
 • februar 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 0.06 MB, datum objave: 15.3.2020)
 • julij 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 0.13 MB, datum objave: 18.8.2020)
 • avgust 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 0.07 MB, datum objave: 15.9.2020)
 • oktober 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 0.15 MB, datum objave: 13.11.2020)
 • november 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 0.45 MB, datum objave: 15.12.2020)
 • december 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 0.21 MB, datum objave: 15.01.2021)
 • januar 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.07 MB, datum objave: 15.02.2021)
 • marec 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.53 MB, datum objave: 15.04.2021)
 • april 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.11 MB, datum objave: 14.05.2021)
 • maj 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.90 MB, datum objave: 15.06.2021)
 • julij 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.21 MB, datum objave: 16.08.2021)
 • avgust 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.23 MB, datum objave: 15.09.2021)
 • september 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.09 MB, datum objave: 15.10.2021)
 • januar 2022 (prevzemi, velikost datoteke: 0.06 MB, datum objave: 15.02.2022)
 • marec 2022 (prevzemi, velikost datoteke: 0.28 MB, datum objave: 15.04.2022)
 • maj 2022 (prevzemi, velikost datoteke: 0,7 MB, datum objave: 15.06.2022)
 • junij 2022 (prevzemi, velikost datoteke: 0,11 MB, datum objave: 15.07.2022)
 • oktober 2022 (prevzemi, velikost datoteke: 0,14 MB, datum objave: 14.11.2022)
 • 0613-66/2018/11 — GPS sledenje s strani delodajalca — Omejitev GDPR 58-2f
 • november 2022 (prevzemi, velikost datoteke: 0,08 MB, datum objave: 15.12.2022)
 • januar 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 0,09 MB, datum objave: 15.2.2023)
 • avgust 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 0,19 MB, datum objave: 15.9.2023)
 • september 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 3,05 MB, datum objave: 13.10.2023)
 • oktober 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 1,5 MB, datum objave: 15.11.2023)
 • november 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 1,24 MB, datum objave: 15.12.2023)
 • december 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 0,26 MB, datum objave: 15.01.2024)
 • Januar 2024 (prevzemi, velikost datoteke: 0,24 MB, datum objave: 15.02.2024)
 • Februar 2024 (prevzemi, velikost datoteke: 0,43 MB, datum objave: 15.03.2024)
 • April 2024 (prevzemi, velikost datoteke: 0,01 MB, datum objave: 15.05.2024)

2. Sklepi o ustavitvi

 • do februarja 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 57.9 MB, datum objave: 15.02.2019)
 • februar 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 1.5 MB, datum objave: 15.3.2019)
 • marec 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 1.2 MB, datum objave: 12.04.2019)
 • april 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 1.0 MB, datum objave: 14.05.2019)
 • maj 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 0.99 MB, datum objave: 13.06.2019)
 • junij 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 2.68 MB, datum objave: 15.07.2019)
 • julij 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 1.6 MB, datum objave: 14.08.2019)
 • avgust 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 3.7 MB, datum objave: 16.09.2019)
 • september 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 3.39 MB, datum objave: 15.10.2019)
 • oktober 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 3.48 MB, datum objave: 15.11.2019) 
 • november 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 1.19 MB, datum objave: 16.12.2019) 
 • december 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 3.68 MB, datum objave: 15.1.2020) 
 • januar 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 2.92 MB, datum objave: 14.2.2020) 
 • februar 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 2.70 MB, datum objave: 15.3.2020) 
 • marec 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 1.10 MB, datum objave: 20.5.2020)
 • junij 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 7.66 MB, datum objave: 15.7.2020)
 • julij 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 3.55 MB, datum objave: 18.8.2020)
 • avgust 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 4.25 MB, datum objave: 15.9.2020)
 • september 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 4.60 MB, datum objave: 15.10.2020)
 • oktober 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 3.61 MB, datum objave: 13.11.2020)
 • november 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 5.7 MB, datum objave: 15.12.2020)
 • december 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 4.4 MB, datum objave: 15.01.2021)
 • januar 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 4.6 MB, datum objave: 15.02.2021)
 • februar 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 2.3 MB, datum objave: 15.03.2021)
 • marec 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 3.30 MB, datum objave: 15.04.2021)
 • april 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 2.70 MB, datum objave: 14.05.2021)
 • maj 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 6.23 MB, datum objave: 15.06.2021)
 • junij 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 2.35 MB, datum objave: 15.07.2021)
 • julij 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 1.56 MB, datum objave: 16.08.2021)
 • avgust 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 2.28 MB, datum objave: 16.09.2021)
 • september 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 1.26 MB, datum objave: 15.10.2021)
 • oktober 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 2.82 MB, datum objave: 15.11.2021)
 • december 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.56 MB, datum objave: 14.01.2022)

3. Odločbe in sklepi po 41. členu ZVOP-2

 • avgust 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 0,91 MB, datum objave: 16.10.2023)
 • oktober 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 0,73 MB, datum objave: 15.11.2023)

Prekrškovni postopki

1. Odločbe o prekršku 

 • do februarja 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 16.2 MB, datum objave: 15.02.2019)
 • februar  2019 (prevzemi, velikost datoteke: 0,2 MB, datum objave: 15.03.2019)
 • marec 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 0,25 MB, datum objave: 12.04.2019)
 • april 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 0,37 MB, datum objave 14.05.2019)
 • maj 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 0,75 MB, datum objave 13.06.2019)
 • junij 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 0,26 MB, datum objave 15.07.2019)
 • julij 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 1,6 MB, datum objave 14.08.2019)
 • avgust 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 0,14 MB, datum objave 16.09.2019)
 • september 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 1,10 MB, datum objave: 15.10.2019)
 • oktober 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 0,92 MB, datum objave: 15.11.2019)
 • december 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 0,06 MB, datum objave: 15.1.2020)
 • januar 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 0,18 MB, datum objave: 14.2.2020)
 • februar 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 0,43 MB, datum objave: 15.3.2020)
 • marec 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 1.35 MB, datum objave: 20.5.2020)
 • junij 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 0.19 MB, datum objave 15.7.2020)
 • julij 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 0.70 MB, datum objave 18.8.2020)
 • avgust 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 0.57 MB, datum objave: 15.9.2020)
 • september 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 0.18 MB, datum objave: 15.10.2020)
 • oktober 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 0.19 MB, datum objave: 13.11.2020)
 • november 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 0.82 MB, datum objave: 15.12.2020)
 • december 2020 (prevzemi, velikost datoteke: 0.19 MB, datum objave: 15.01.2021)
 • januar 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.2 MB, datum objave: 15.02.2021)
 • marec 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.05 MB, datum objave: 15.04.2021)
 • april 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.28 MB, datum objave: 14.05.2021)
 • junij 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.61 MB, datum objave: 15.07.2021)
 • julij 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.16 MB, datum objave: 16.08.2021)
 • avgust 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.15 MB, datum objave: 15.09.2021)
 • september 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.35 MB, datum objave: 15.10.2021)
 • oktober 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.36 MB, datum objave: 15.11.2021)
 • november 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.26 MB, datum objave: 15.12.2021)
 • december 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.63 MB, datum objave: 14.01.2022)
 • januar 2022 (prevzemi, velikost datoteke: 0.06 MB, datum objave: 15.02.2022)
 • februar 2022 (prevzemi,velikost datoteke: 0.29 MB, datum objave: 16.03.2022)
 • marec 2022 (prevzemi,velikost datoteke: 0.97 MB, datum objave: 15.04.2022)
 • april 2022 (prevzemi, velikost datoteke: 0.68 MB, datum objave: 15.05.2022)
 • maj 2022 (prevzemi, velikost datoteke: 0,45 MB, datum objave: 15.06.2022)
 • junij 2022 (prevzemi, velikost datoteke: 0,94 MB, datum objave: 15.07.2022)
 • avgust 2022 (prevzemi, velikost datoteke: 0,13 MB, datum objave: 15.09.2022)
 • september 2022 (prevzemi, velikost datoteke: 0,33 MB, datum objave: 15.10.2022)
 • oktober 2022 (prevzemi, velikost datoteke: 0,71 MB, datum objave: 14.11.2022)
 • november 2022 (prevzemi, velikost datoteke: 0,48 MB, datum objave: 15.12.2022)
 • december 2022 (prevzemi, velikost datoteke: 0,25 MB, datum objave: 16.01.2023)
 • januar 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 0,57 MB, datum objave: 15.02.2023)
 • februar 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 0,17 MB, datum objave: 15.03.2023)
 • marec 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 0,26 MB, datum objave: 14.04.2023)
 • april 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 0,10 MB, datum objave: 15.05.2023)
 • maj 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 0,70 MB, datum objave: 15.06.2023)
 • junij 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 0,40 MB, datum objave: 14.07.2023)
 • avgust 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 0,16 MB, datum objave: 15.09.2023)
 • september 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 0,17 MB, datum objave: 15.10.2023)
 • oktober 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 0,80 MB, datum objave: 15.11.2023)
 • november 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 0,16 MB, datum objave: 15.12.2023)
 • december 2023 (prevzemi, velikost datoteke: 0,27 MB, datum objave: 15.01.2024)
 • Januar 2024 (prevzemi, velikost datoteke: 0,68 MB, datum objave: 15.02.2024)
 • Marec 2024 (prevzemi, velikost datoteke: 0,17 MB, datum objave: 15.04.2024)
 • April 2024 (prevzemi, velikost datoteke: 0,34 MB, datum objave: 15.05.2024)

  2. Sklepi o ustavitvi

  • do februarja 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 5.2 MB, datum objave: 15.02.2019)

  3. Uradni zaznamki 

  • do februarja 2019 (prevzemi, velikost datoteke: 0.11 MB, datum objave: 16.03.2019)
  • maj 2021 (prevzemi, velikost datoteke: 0.57 MB, datum objave: 15.6.2021)

   

  Nezavezujoča mnenja

  1. Mnenja (prevzemi, velikost datoteke: 91.3 MB, datum objave: 15.02.2019)

  2. Vsa mnenja oddana na splet po 1.1.2019 so dostopna na naši spletni strani.

   

  Pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

  Prakso Informacijskega pooblaščenca v zgornjih datotekah lahko kdorkoli ponovno uporablja v pridobitne ali druge namene brezplačno, pod pogoji, da se:

  1. ponovna uporaba podatkov izvaja v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in

  2. ob vsaki ponovni uporabi navede vir podatkov (licenca CC BY 4.0.).