Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Seznam tretjih držav (66. člen ZVOP-1)

+ -

Tretje države, za katere je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije ugotovil, da imajo v celoti zagotovljeno ustrezno raven varstva osebnih podatkov, so:

1.   Švicarska konfederacija (ugotovljeno z odločbo Informacijskega pooblaščenca št. 071-26/2005-6, z dne 2. 11. 2005);

2.   Republika Makedonija (ugotovljeno z odločbo Informacijskega pooblaščenca št. 0601-2/2011/5, z dne 15. 3. 2012).

 

Tretje države, za katere je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije ugotovil, da imajo v določenem delu zagotovljeno ustrezno raven varstva osebnih podatkov, so:

1.   Država Izrael, za katero je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije z odločbo št. 0601-36/2016/3, z dne 17. 11. 2016 ugotovil, da zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov v delu, kjer gre za  avtomatizirane mednarodne prenose osebnih podatkov iz Evropske unije ali neavtomatizirane prenose, pri katerih se v Državi Izrael izvaja nadaljnja avtomatizirana obdelava.