Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Europol

+ -

Konvencija o Europolu, ki ustanavlja Europol in Skupni nadzorni organ (SNO) vsebuje tudi določila v zvezi s posameznikovimi pravicami in varstvom osebnih podatkov, ki jih Europol zbira in obdeluje. SNO je neodvisni organ, ki pregleduje Europolove dejavnosti in s tem zagotavlja, da shranjevanje, obdelovanje in uporaba osebnih podatkov ne kršijo posameznikovih pravic. SNO vas želi z objavo tega letaka seznaniti z Europolom, njegovimi dejavnostmi in vašimi pravicami.

Europol je organizacija kazenskega pregona Evropske unije. Njegov namen je izboljšati učinkovitost in sodelovanje med pristojnimi organi držav članic pri preprečevanju in boju proti hujšim oblikam mednarodnega organiziranega kriminala, kot so:

  • trgovanje s prepovedanimi drogami, 
  • mreže nezakonitega priseljevanja, 
  • terorizem, 
  • ponarejanje denarja (eura) in drugih plačilnih sredstev,
  • trgovina z ljudmi, vključno z otroško pornografijo, 
  • nezakonita trgovina z vozili,
  • pranje denarja. 

Europol je služba, ki nudi podporo organom kazenskega pregona v državah članicah EU. Od policijskih organov v vseh državah članicah pridobiva in analizira osebne podatke o posameznikih v zvezi z zgoraj omenjenimi kaznivimi dejanji.

Europol nima izvršilne moči in njegovi uradniki ne morejo aretirati osumljencev ali ukrepati brez odobritve pristojnih nacionalnih organov. Njegova podpora sestoji predvsem iz orodij, ki so lahko v pomoč pri ukrepih, ki jih izvajajo pristojni nacionalni organi. Ta orodja so:
•    hitra izmenjava informacij,
•    visoko strokovna analiza obveščevalnih podatkov, ter
•    usklajevanje, strokovnost in usposabljanje.

Kakšne so moje pravice?

Pravica do dostopa

•    Pravico imate do dostopa do katerih koli informacij, ki jih utegne Europol imeti o vas, zahtevate pa lahko tudi, da se ti podatki preverijo. Ta storitev je brezplačna.
•    Europol mora vašo zahtevo dokončno razrešiti v roku treh mesecev.
•    Vendar pa lahko Europol zavrne dostop do vaših informacij, če je to potrebno zaradi:
-    opravljanja njegovih nalog,
-    zaščite varnosti in javnega reda ali preprečevanja kriminala, ali
-    zaščite pravic in svoboščin tretjih strani.

Če z Europolovo odločitvijo niste zadovoljni, se lahko pritožite SNO. SNO lahko zadevo predate tudi, če na svojo zahtevo v treh mesecih ne prejmete odgovora. 

Pravica do popravljanja in brisanja

Imate pravico pravico zahtevati, da Europol popravi ali izbriše nepravilne podatke o vas. Če z odgovorom Europola niste zadovoljni ali ga niste prejeli v roku treh mesecev, lahko zadevo predložite SNO.

Druge pravice

Od nacionalnega organa za varstvo podatkov imate pravico zahtevati, da preveri ali je pristojni organ v vaši državi članici Europolu zakonito posredoval podatke o vas. Od istega organa lahko tudi zahtevate, da preveri ali se je pristojni organ o vaših osebnih podatkih pri Europolu pozanimal na zakonit način.  

SNO imate pravico zaprositi, da zagotovi, da je Europol vaše osebne podatke zbral, shranil, obdelal in uporabil zakonito in točno.

Kako zaprosim za dostop?

Pisati morate pristojnemu organu v kateri koli državi članici. Vaš pristojni nacionalni organ je:

Policija, Ministrstvo za notranje zadeve
Štefanova 2
1501 Ljubljana

Telefon: 01 428 40 00
Telefaks: 01 428 47 33
Elektronski naslov: gp.policijaping@policijapong.si

Vašo zahtevo lahko napišete v katerem koli uradnem jeziku EU. Pristojni nacionalni organ jo bo nato poslal Europolu.

Ali se na odločitev Europola lahko pritožim?

Da. Odbor za pritožbe pri SNO je odgovoren za obravnavanje pritožb.

SNO morate pisati v roku treh mesecev od prejema odgovora Europola. Prav tako lahko zadevo predložite SNO, če ste zahtevo za dostop do podatkov ali njihovo preverjanje, popravljanje ali izbris vložili pred več kot tremi meseci in še vedno niste prejeli odgovora Europola.

V pismu SNO morate:
•    opisati svojo pritožbo, jasno povedati kdo ste, zakaj se pritožujete in na podlagi česa,
•    priložiti kakršna koli dokazila, kot je kopija vaše zahteve za dostop do podatkov in kakršna koli pisma, ki ste jih morebiti prejeli od Europola,
•    priložiti dokazilo o identifikaciji – kot je fotokopija vašega potnega lista.

Ko SNO prejme vašo pritožbo, boste v roku štirih tednov prejeli pisno potrditev prejema in nekaj splošnih informacij glede postopka pri pritožbah. Pritožbo lahko kadar koli prekličete.

Odločitve, ki ji sprejme Odbor za pritožbe, so dokončne.

Europol  

PO Box 908 50

2509 LW Haag

Nizozemska

Spletna stran: www.europol.europa.eu

Secretariat of the Europol Joint Supervisory Body

Rue de la Loi 175

B-1048 Brussels

Belgija

E-pošta: secretariat.jsbping@consilium.europapong.eu  

Spletna stran: http://europoljsb.consilium.europa.eu

Poročilo Skupnega nadzornega organa za Europol za obdobje 2006 do 2008

Poročilo Skupnega nadzornega organa za Europol za obdobje 2006 do 2008 (angleško)