Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana pred uporabo Splošne uredbe 2016/679 (pred 25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal po začetku uporabe Splošne uredbe, so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini.:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
19.10.2015 Snemanje sej občinskega sveta 0712-1/2015/2645 Snemanje sej in javnih dogodkov, Občine Mnenje
26.03.2015 Ali je snemanje svojega govora kršitev? 0712-1/2015/911 Snemanje sej in javnih dogodkov, Moderne tehnologije, Vpogled v lastne OP Mnenje
05.01.2017 Snemanje sestanka s starši in CSD 0712-1/2017/19 Snemanje sej in javnih dogodkov, Šolstvo Mnenje
08.03.2015 Snemanje sej občinskega sveta in predvajanje na spletu in lokalni TV 0712-1/2015/671 Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
27.07.2015 Snemanje tolmačev na prireditvi in osebna privolitev 0712-1/2015/1937 Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
16.11.2015 Snemanje sej sveta javnega zavoda 0712-1/2015/2904 Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
16.05.2016 Snemanje skupščine delničarjev 0712-1/2016/1075 Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
26.10.2016 Zvočno snemanje sej 0712-1/2016/2184 Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
25.10.2018 Zvočno snemanje sestankov v zasebnem sektorju 0712-3/2018/2133 Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
13.03.2018 Dostopa do posnetka seje občinskega sveta 0712-1/2018/596 Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov, Zavarovanje osebnih podatkov, Rok hrambe OP, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
13.03.2018 Objava in hramba posnetkov sej krajevne skupnosti 0712-1/2018/610 Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov, Zavarovanje osebnih podatkov, Rok hrambe OP, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
15.04.2008 Snemanje sej občinskega sveta 0712-362/2008/2 Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
16.11.2014 snemanje sej občinskega sveta in objava posnetkov 0712-1/2014/3587 Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
17.09.2018 Pametna mesta in obdelava osebnih podatkov 0712-3/2018/1623 Občine, Moderne tehnologije Mnenje
19.07.2016 Posredovanje seznama zavezancev za plačilo turistične takse občini 0712-1/2016/1538 Občine, Inšpekcijski postopki, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
30.05.2017 Podatki o subvenciji najemnine 0712-1/2017/1127 Občine, Upravni postopki, Postopki na centrih za socialno delo Mnenje
04.10.2017 Vpogled redarja v evidenco registracij 0712-1/2017/1903 Občine, Pridobivanje OP iz zbirk, Uradni postopki Mnenje
04.03.2014 Ali sme občina posredovati osebne podatke starejših občanov društvu 0712-1/2014/981 Občine, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
24.05.2015 Posredovanje osebnih podatkov vrtcu 0712-1/2015/1460 Občine, Vrtec Mnenje
10.02.2016 Osebni podatki otrok in staršev z vrtca občini 0712-1/2016/342 Občine, Vrtec Mnenje