Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 05.05.2005
Naslov: Podatki tožilcev za raziskovalne namene
Številka: 751-01-10/2005-u12 (0106)
Vsebina: Statistika in raziskovanje
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

na Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov ste naslovili zgoraj navedeni dopis, s katerim nas prosite za pravno mnenje o tem,

 

ali lahko za namene ankete v raziskovalne namene posredujete imena, kontaktne e-mail naslove in telefonske številke državnih tožilcev iz nekaterih slovenskih mest.

 

Ker lahko obvezno razlago posameznih določb zakona daje le zakonodajalec, neobvezno pa predlagatelj zakona, Vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, št. 86/04) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Po določbah 17. člena ZVOP-1 lahko upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje uporabniku osebne podatke za zgodovinsko, statistično in znanstveno raziskovalne namene v anonimizirani obliki, razen če zakon določa drugače ali če posameznik, na katerega se podatki nanašajo ni predhodno podal pisne privolitve, da se lahko obdelujejo brez anonimiziranja.

 

V obravnavanem primeru se kot zakon, ki določa drugače, lahko šteje že sam ZVOP-1, ki v drugem odstavku 106. člena določa, da upravljavci osebnih podatkov lahko javnosti posredujejo in javno objavljajo osebno ime, naziv in funkcijo, službeno telefonsko številko in naslov službene elektronske pošte predstojnika in tistih zaposlenih, katerih delo je pomembno zaradi poslovanja s strankami oziroma uporabniki storitev.

 

Na podlagi zgoraj citirane določbe ZVOP-1 bi družbi ______ po našem mnenju torej z vidika določb ZVOP-1 lahko posredovali osebna imena, kontaktne (službene) e-naslove in službene telefonske številke vodij posameznih tožilstev, ter tistih zaposlenih na tožilstvu, katerih delo je pomembno zaradi poslovanja tožilstva s strankami.

Glede na to, da so zgoraj navedeni podatki objavljeni na spletnih portalu Vrhovnega državnega tožilstva RS Vam predlagamo, da družbi _____ posredujete tiste podatke, ki so objavljeni na navedenem spletnem portalu.

  

Lep pozdrav,

Jože BOGATAJ

v.d. glavnega inšpektorja

za varstvo osebnih podatkov