Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 01.08.2005
Naslov: Prenos zdravstvenih kartotek v zasebno ambulanto
Številka: 751-01-96/2005-u4 (0106)
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

na Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje ste naslovili zgoraj navedeni dopis, s katerim nas prosite za mnenje glede

 

prenosa kartotek v zasebno ambulanto splošne medicine.

 

V zvezi z zgoraj navedenim Vam sporočamo, da zaradi kadrovske podhranjenosti inšpektorata ter prezasedenosti in zaostanka v zadevah inšpekcijskega nadzora, ki jih moramo obravnavati prednostno, za nekaj časa ne moremo podajati podrobnejših mnenj oziroma tolmačenj, saj priprava takšnih mnenj oz. tolmačenj zahteva podrobnejšo preučitev področnih predpisov. Zaradi tega Vam v nadaljevanju posredujemo samo kratko pojasnilo v zvezi z Vašim zaprosilom. Naše pojasnilo je pripravljeno izključno z vidika varstva osebnih podatkov in je neobvezno, saj lahko obvezno razlago posameznih določb zakona daje le zakonodajalec.

 

Odgovor na Vaše vprašanje je po našem mnenju potrebno iskati v okviru določb petega odstavka 51. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, kjer je določeno: »V primeru premestitve ali preselitve bolnika ali če bolnik izbere drugega zdravnika, je potrebno vso pomembno zdravstveno dokumentacijo o bolniku predati zdravniku, ki nadaljuje zdravljenje.« Takšna dikcija po našem mnenju z vidika določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, št. 86/04) pomeni, da lahko, oziroma da izvajalec zdravstvene dejavnosti mora prenesti zdravstveno dokumentacijo pacienta na drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti, vendar šele takrat, ko pacient podpiše listino iz katere je razvidno, da si je izbral osebnega zdravnika pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti (izjava o izbiri osebnega zdravnika).

 

Prenos zdravstvene dokumentacije je potrebno opraviti v skladu z Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (168. do 171. člen) oz. v skladu z navodili, ki bi jih po našem mnenju za takšne primere morala pripraviti ZZZS in Ministrstvo za zdravje.

 

Lep pozdrav,

Jože BOGATAJ

v.d. glavnega inšpektorja

za varstvo osebnih podatkov