Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 03.05.2005
Naslov: Podlaga za uvedbo biometrije
Številka: 751-01-22/2005 2316
Vsebina: Biometrija
Pravni akt: Mnenje

Na Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov ste dne 7.4.2005 naslovili dopis, v katerem prosite za

 

dodelitev dokumenta oziroma certifikata, ki bi vam omogočal nemoteno poslovanje z izdelki za merjenje biometričnih lastnosti.

 

V zvezi s tem pojasnjujemo, da Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, v nadaljevanju: ZVOP-1) Inšpektoratu za varstvo osebnih podatkov ne daje nobene podlage za izdajo dokumenta oziroma certifikata, s katerim bi se potrdila ustreznost določenega izdelka za merjenje biometričnih lastnosti, zato vam takšnega dokumenta oziroma certifikata ne moremo izdati.

 

Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov je pristojen za izdajanje odločb, s katerimi v primeru, da biometrični ukrep ni določen (urejen) z zakonom (v tem primeru namreč odločitev o nujnosti uvedbe biometričnega ukrepa sprejme zakonodajalec) ugotovi, ali je nameravana konkretna uvedba biometričnega ukrepa v skladu z določbami ZVOP-1, in sicer predvsem, ali je nameravano izvajanje biometričnega ukrepa nujno potrebno za opravljanje dejavnosti, za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ali poslovne skrivnosti (to so tudi edini dopustni zakonski razlogi za uvedbo biometričnih ukrepov). Ravno zaradi navedenega Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov ne more izdati dokumenta oziroma certifikata, s katerim bi se potrdila ustreznost določenega izdelka za merjenje biometričnih lastnosti, čeprav je takšen izdelek morebiti s tehničnega vidika varstva osebnih podatkov povsem ustrezen, ker je presoja, ki jo opravi Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov pred uvedbo biometričnega ukrepa, predvsem usmerjena v odločitev o nujnosti takšnega ukrepa v vsakem konkretnem primeru (načelo sorazmernosti iz 3. člena ZVOP-1, ki velja tudi za vse ostale primere obdelave osebnih podatkov, ki jih navajate v vašem dopisu).

 

Lep pozdrav,

Jože BOGATAJ

v.d. glavnega inšpektorja za varstvo osebnih podatkov