Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 19.04.2005
Naslov: Prenos podatkov med ponudniki mobilne telefonije
Številka: 751-01-10/2005- (2361)
Vsebina: Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje ste zaprosili za mnenje o tem,

 

ali se lahko v splošnem aktu predvidi pooblastilo, ki ga uporabnik da pravnemu zastopniku enega operaterja, da le-ta drugemu operaterju prenese ali od njega zahteva prenos osebnih podatkov ali njih potrditev.

 

Ker lahko  obvezno razlago posameznih določb zakona daje le zakonodajalec, neobvezno pa predlagatelj zakona, Vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1) posredujemo le naše neobvezno mnenje v zvezi z obdelavo osebnih podatkov z vidika varstva osebnih podatkov.

 

ZVOP-1 določa, da se osebni  podatki lahko posredujejo oziroma obdelujejo, če je za posredovanje osebnih podatkov ustrezna podlaga v zakonu ali, če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.

 

Upravljavec osebnih podatkov je dolžan  za vsako zbirko osebnih podatkov vzpostaviti katalog zbirke osebnih podatkov,  kakor tudi obvestiti nadzorni organ o vzpostavitvi zbirke osebnih podatkov.

 

Osebna privolitev posameznika – je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljavec po tem zakonu; osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

 

Pisna privolitev posameznika – je podpisana privolitev posameznika, ki ima obliko listine, določila v pogodbi, določila v naročilu, priloge k vlogi ali drugo obliko v skladu z zakonom; podpis je tudi na podlagi zakona s podpisom izenačena oblika, podana s telekomunikacijskim sredstvom, ter na podlagi zakona s podpisom izenačena oblika, ki jo poda posameznik, ki ne zna ali ne more pisati.

 

Ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika – je ustno ali s telekomunikacijskim ali drugim ustreznim sredstvom ali na drug ustrezen način dana privolitev, iz katere je mogoče nedvomno sklepati na posameznikovo privolitev.

 

Mnenja smo, da je za obdelavo osebnih podatkov potrebno pridobiti osebno privolitev od posameznikov, ki želijo zamenjati operaterja in obdržati telefonsko številko. To pomeni, da je novi operater dolžan dopolniti zbirko osebnih podatkov na podlagi osebnih privolitev  tistih, ki želijo obdržati telefonsko številko in zamenjati operaterja skladno z 71. členom Zakona o elektronskih komunikacijah.

 

Lep pozdrav,

Mag. Jožef ŠANTAVEC

inšpektor svetnik

za varstvo osebnih podatkov