Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 13.07.2018
Naslov: Videonadzor zunanjega javnega igrišča
Številka: 0712-1/2018/1879
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da želite vzpostaviti videonadzor na zunanjem športnem igrišču zaradi pogostega vandalizma. Zanima vas, ali je potrebno postaviti obvestilo pred igrišče o videonadzoru in ali potrebujete za to soglasje občine. Nadalje vas zanima, kakšen akt je skladno s 24. in 25. členom ZVOP-1 potrebno sprejeti in ali je to pravilnik. Zanima vas, kdaj morate posredovati podatke nadzornemu organu in kaj vse še morate storiti pred vzpostavitvijo videonadzora.

 

IP najprej uvodoma poudarja, da preko mnenja ne sme dajati vnaprejšnjega dokončnega soglasja ali odobritve določene oblike videonadzora niti presojati ustreznosti posameznih postavljenih videokamer.

 

Vedno so namreč bistvenega pomena vse okoliščine konkretnega primera, ki pa jih je mogoče v celoti proučiti zgolj v okviru konkretnega inšpekcijskega postopka.

 

IP je v zvezi s vsebinsko podobnimi vprašanji že izdal več mnenj in odločb, iz katerih izhaja stališče IP glede vzpostavitve videonadzora na javnih površinah. Navajamo tudi neposredne povezave:

- mnenje z naslovom Pravilnik o izvajanju videonadzora št. 0712-378/2006 z dne 23. 11. 2006: https://www.ip-rs.si/vop/pravilnik-o-izvajanju-videonadzora-402/,

 

- odločba št. 0612-19/2012 z dne 11. 1. 2016: https://www.ip-rs.si/vop/videonadzor-javnih-povrsin-2903/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=%20javne%20povr%C5%A1ine ter

- odločba št. 0612-143/2014 z dne 8. 4. 2015: https://www.ip-rs.si/vop/odlocba-o-videonadzoru-2662/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=%20javne%20povr%C5%A1ine

 

IP je o videonadzoru izdelal tudi smernice, ki vsebinsko pokrivajo vsa ključna vprašanja glede izvajanja videonadzora v skladu z ZVOP-1, tudi vaše:

 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf.

V upanju, da ste dobili odgovore na svoja vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP

                                                                                           Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,           

                                                                                            informacijska pooblaščenka