Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 20.09.2018
Naslov: Ozemeljska veljavnost GDPR
Številka: 0712-3/2018/1644
Vsebina: Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da podjetje, registrirano v EU, prodaja izdelke fizičnim osebam v ZDA, pri čemer dodajate, da te osebe niso ne rezidenti, ne državljani, niti niso kakorkoli drugače "povezani" z EU. Zanima vas, kako je s pošiljanjem novic preko elektronske pošte (email marketing) navedenim osebam. Ali za tovrstno obdelavo osebnih podatkov, kljub temu, da te osebe niso iz EU, potrebujete soglasje v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (ang. GDPR) - v konkretnem primeru so iz ZDA).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Odgovor na vaše vprašanje izhaja iz 3. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki ureja ozemeljsko veljavnost uredbe. Ta določa:

1. Ta uredba se uporablja za obdelavo osebnih podatkov v okviru dejavnosti sedeža upravljavca ali obdelovalca v Uniji, ne glede na to, ali obdelava poteka v Uniji ali ne.

2. Ta uredba se uporablja za obdelavo osebnih podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki in ki so v Uniji, s strani upravljavca ali obdelovalca, ki nima sedeža v Uniji, kadar so dejavnosti obdelave povezane:

(a) z nudenjem blaga ali storitev takim posameznikom v Uniji, ne glede na to, ali je potrebno plačilo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali

(b)s spremljanjem njihovega vedenja, kolikor to poteka v Uniji.

3.   Ta uredba se uporablja za obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca, ki nima sedeža v Uniji, temveč v kraju, kjer se pravo države članice uporablja na podlagi mednarodnega javnega prava.

 

Upoštevajoč zgoraj navedeni člen, mora torej upravljavec s sedežem v Uniji, ko obdeluje osebne podatke fizičnih oseb (ne glede na to, iz katerih držav so te osebe), torej tudi iz ZDA, razpolagati z eno izmed možnih pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov, določenih v 6. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Privolitev je ena izmed njih.

 

Glede na postavljeno vprašanje vas vabimo, da se seznanite z vsebinami, ki se nahajajo na povezavi: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/, kjer boste našli vse od aktualnih zadev, mnenj, pa do najpogostejših vprašanj in odgovorov glede uporabe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (npr. pravnih podlag, privolitve itd.).

 

Prijazen pozdrav,

 

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

Informacijska pooblaščenka