Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 20.07.2018
Naslov: Podlaga za obdelavo podatkov pri pošiljanju paketov
Številka: 0712-3/2018/1033
Vsebina: Svetovni splet, Neposredno trženje, nagradne igre, Elektronska pošta
Pravni akt: Mnenje

obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje, v katerem sprašujete ali se mora stranka spletnega trgovca, ko posreduje svoje podatke, strinjati, da se njeni podatki uporabijo za pošiljanje paketa in z arhiviranjem teh podatkov?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanj.

 

IP pojasnjuje, da ko spletni trgovec obdeluje fizični naslov stranke za namen pošiljanja naročenega blaga, izvaja pogodbo. Po členu 6 (1b) Splošne uredbe, je obdelava zakonita, kadar je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. Ker je obdelava fizičnega naslova pri spletnem nakupu nujna za dostavo blaga, gre torej za dejavnost, ki je potrebna za izvajanje pogodbe, zato za ta namen ni treba pridobivati posebne privolitve. Privolitev je namreč samostojna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki pride v poštev v drugih primerih (npr. profiliranje uporabnikov spletne strani glede na njihove dosedanje nakupe in aktivnosti na spletni strani za namen tržne raziskave).

 

Pošiljanje e-novic, ki jih tudi omenjate, verjetno ni neposredno potrebno za izvajanje pogodbe. Če gre za obvestila, ki imajo naravo komercialnega sporočila za trženje ponudbe podjetja, potem gre za neposredno trženje in je treba upoštevati pravila, ki veljajo na tem področju. Podlago za neposredno trženje kupcem po elektronski pošti določa drugi odstavek 158. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki dopušča, da podjetje uporabi e-naslov pridobljen od kupca, da mu ponuja podobne izdelke ali storitve. Takšna obdelava je dopustna brez privolitve in se izvaja na podlagi zakona (drugi odstavek 158. člena ZEKom-1). Ob tem ZEKom-1 postavlja pogoj, da podjetje kupcu ponuja jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega elektronskega naslova takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni in ob vsakem sporočilu v primeru, da kupec ni zavrnil takšne uporabe že na začetku.

 

IP še dodaja, da Splošna uredba vselej zahteva (ne glede na to ali obdelava poteka na podlagi privolitve ali na drugi pravni podlagi), da upravljavec izpolni zahtevo glede obveščanja posameznikov v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Kadar se podatke pridobiva neposredno od posameznika, mora upravljavec osebnih podatkov posamezniku v jasnem in razumljivem jeziku sporočiti vsaj tiste informacije glede obdelave njegovih osebnih podatkov, ki jih predpisuje člen 13. Splošne uredbe. Vzorec obvestila s pojasnili je pripravil tudi IP in ga najdete pod naslednjo povezavo:

www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/vzorci/VZOREC_OBVESTILA_POSAMEZNIKOM_GLEDE_OBDELAVE_OSEBNIH_PODATKOV.docx

 

Upamo, da smo vam s svojimi pojasnili uspeli pomagati.

 

Lep pozdrav,

 

Pripravil:

 

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.

 

Mojca Prelesnik

Asistent svetovalca IP

 

informacijska pooblaščenka