Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 20.06.2018
Naslov: Nagradna igra po GDPR
Številka: 0712-3/2018/757
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

dne 23. 4. 2018 ste na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) naslovili svoje zaprosilo za mnenje glede izvedbe spletne nagradne igre skladno z novo evropsko zakonodajo. Pojasnjujete, da boste nagradno igro izvedli prek spletnega obrazca. Zanima vas, ali lahko za namen pošiljanja nagrad od sodelujočih zbirate tudi njihove naslove, oziroma ali je dopustno zbirati le telefonske številke in e-maile, da lahko nato nagrajence kontaktirate in jih povprašate po naslovu, za pošiljanje nagrade.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Po praksi informacijskega pooblaščenca je bilo doslej nagradne igre dopustno izvajati na podlagi privolitve posameznikov (mnenje IP št. 0712-1018/2007/2 z dne 22.11.2007). IP meni, da je tudi po novem dopustno obdelovati osebne podatke udeležencev nagradne igre na podlagi njihove predhodne privolitve. Privolitev po Splošni uredbi je določena strožje, kot je to veljalo po ZVOP-1. Kratek povzetek ključnih informacij glede ureditve privolitve po Splošni uredbi je na voljo tudi na naši spletni strani:  https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/.

 

Glede obsega zbiranja podatkov sporočamo, da morajo biti skladno s Splošno uredbo osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo („najmanjši obseg podatkov“) – člen 5 (1c) Splošne uredbe. Ker podatke od udeležencev nagradne igre zbirate za namen izvajanja nagradne igre, je pravilno, če pri prijavi udeležbe zbirate le tiste podatke, ki jih potrebujete za določitev nagrajenca (če pri tem ne potrebujete naslovov je pravilno, da zbirate le elektronske naslove). V fazi podelitve nagrade, pa lahko nagrajenca naknadno kontaktirate in prosite, da posreduje podatke o svojem fizičnem naslovu, kamor želi, da mu pošljete nagrado. Takšen način obdelave zagotavlja visoko raven varstva osebnih podatkov, ki jo zahteva Splošna uredba.

 

Upamo, da smo s svojimi pojasnili uspeli pomagati

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravil:

 

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

asistent svetovalca IP

 

informacijska pooblaščenka