Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 19.06.2018
Naslov: Poseganje Splošne uredbe o varstvu podatkov v druge zakone
Številka: 0712-1/2018/1745
Vsebina: Sindikati, Delovna razmerja, Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima ali Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju Uredba) posega v zakone in s tem določeni členi ne veljajo več.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Uredba je pravni akt, ki ureja varstvo osebnih podatkov in v določenih delih zamenjuje ZVOP-1. V delu, ki ga ureja uredba, se torej ZVOP-1 ne uporablja več. Uredba pa načeloma ne posega v zakone (kot npr. ZDR-1), ki urejajo druga posamezna področja in opredeljujejo konkretne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov (predvsem v povezavi s členom 6 (1c) in 9 Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                  

Tomaž Brodgesell,
informatik