Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 22.05.2018
Naslov: Neposredno trženje po telefonu
Številka: 0712-3/2018/486
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

dne 14. 4. 2018 ste na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) naslovili svoje zaprosilo za mnenje glede izvajanja neposrednega trženja po telefonu z vidika nove Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pojasnjujete, da za namene neposrednega trženja dostopate do potencialnih stranke prek kontaktov iz telefonskega imenika. Zanima vas, ali na tem področju Splošna uredba prinaša kakšne spremembe.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da se bo dne 25. 5. 2018 pričela uporabljati Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba), ki bo »nasledila« ZVOP-1. Neposrednega trženja po telefonu Splošna uredba posebej ne ureja, zato je treba primarno upoštevati specialno zakonodajo na tem področju.

 

Neposredno trženje po telefonu urejata Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17, v nadaljevanju ZEKom-1) in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – UPB2 in 19/15, v nadaljevanju ZEPT). Nadzor nad določbami ZEKom-1 in ZEPT izvajata Agencija RS za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) in Tržni inšpektorat RS (TIRS). Informacijski pooblaščenec ni pristojen za nadzor nad trženjem po telefonu, kljub temu pa pojasnjujemo, da 150. člen ZEKom-1 ureja zbiranje in uporabo podatkov iz telefonskega imenika. IP meni, da je skladno s Splošno uredbo tudi izvajanje neposrednega trženja po klicih na številke iz telefonskega imenika, če naročnik-posameznik ni prepovedal uporabe njegove telefonske številke za namene neposrednega trženja (kar je v imeniku ustrezno označeno). Kadar se torej neposredno trženje po telefonu izvaja skladno z določbami ZEKom-1, potem je takšna obdelava skladna tudi s Splošno uredbo. Pričakuje se, da bo v kratkem sprejeta tudi nova evropska uredba o e-zasebnosti, ki bo najverjetneje urejala tudi to področje.

 

Glede obdelave osebnih podatkov iz sklenjenih pogodb po Splošni uredbi je podlaga za obdelavo teh podatkov v členu 6 (1b), ki določa, da je obdelava zakonita, če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (podlaga je po vsebini enaka, kot je veljalo doslej po drugem odstavku 10. člena ZVOP-1).

 

Upamo, da smo s svojimi pojasnili uspeli pomagati in vas lepo pozdravljamo,

 

Pripravil:

 

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

Asistent svetovalca IP

 

informacijska pooblaščenka