Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 22.05.2018
Naslov: Podatki kmetov
Številka: 0712-1/2018/1282
Vsebina: Definicija OP
Pravni akt: Mnenje

dne 13. 4. 2018 ste se obrnili na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje glede statusa podatkov kmetov, ki sodelujejo na vaših razpisih za finančne spodbude oz. posojila. Finančne spodbude namreč med drugim dodeljujete tudi kmetom, ki so fizične osebe in ki opravljajo dejavnost (MID številka). Navajate, da se njihovi osebni podatki obdelujejo za potrebe sklepanja in vodenja posojilnih pogodb ter črpanja posojil. Zanima vas, ali morate kmete tretirati kot pravne ali kot fizične osebe, za katere velja varstvo osebnih podatkov.

 

IP pojasnjuje, da podatki v zvezi z opravljanjem dejavnosti poslovnih subjektov, ki so povezani z opravljanjem njihove dejavnosti niso varovani osebni podatki. Navedeno stališče izhaja iz ustavno sodne prakse (odločbi Ustavnega sodišča RS št. U-I-84/03 in št. U-I-298/04) v zvezi z varstvom osebnih podatkov samostojnih podjetnikov. V navedenih sodbah je Ustavno sodišče RS zavzelo stališče, da nimajo narave varovanih osebnih podatkov tisti podatki, ki so v zvezi z opravljanjem dejavnosti poslovnega subjekta.

 

Po stališču IP pa je med poslovne subjekte v širšem smislu mogoče šteti tudi druge subjekte, ki lahko v RS opravljajo dejavnost – tako je npr. IP zavzel stališče, da podatki v zvezi s kmetijsko dejavnostjo, ki jo izvaja kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ne uživa varstva osebnih podatkov. Takšno stališče je IP zavzel tudi v mnenju št. 0712-1/2016/55 glede podatkov o čebelarjih in v mnenju št. 0712-1/2016/397 glede podatkov o vinarjih, ki so v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti. Ob navedenem IP opozarja, da se za vsak podatek posebej ugotavlja – ali gre za podatek o poslovnem subjektu oziroma za varovan osebni podatek. Varovan osebni podatek posameznika je tudi npr. osebni e-naslov osebe zaposlene pri kmetijskem gospodarstvu (glede osebnih podatkov oseb zaposlenih pri kmetijskem gospodarstvu je IP izdal tudi mnenje št. 0712-1/2016/615 z dne 15.03.2016 (Pridobivanje osebnih podatkov zaposlenih pri KMG), ki je dostopno tukaj).

 

IP še dodaja, da se bo 25. 5. 2018 pričela uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov (UREDBA (EU) 2016/679), ki bo »nasledila« ZVOP-1. Splošna uredba ne prinaša sprememb za tolmačenje statusa podatkov, ki so v zvezi z opravljanjem dejavnosti poslovnega subjekta.

 

Lep pozdrav,

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.                                                                              Mojca Prelesnik

   asistent svetovalca                                                                             informacijska pooblaščenka