Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 22.05.2018
Naslov: Podlaga za evidenco otrok delavcev
Številka: 0712-3/2018/483
Vsebina: Delovna razmerja
Pravni akt: Mnenje

dne 26. 4. 2018 ste na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) naslovili zaprosili za mnenje glede podlage za zbiranje osebnih podatkov otrok vaših zaposlenih za namen novoletnega obdarovanja (Dedek mraz). Pojasnjujete, da dogodek prirejate vsako leto, za kar vodite zbirko podatkov otrok vaših zaposlenih skupaj z starostjo otrok (saj obdarujete le otroke med 1 in 8 letom starosti). Zanima vas, kakšna je dopustna podlaga za obdelavo osebnih podatkov otrok skladno s Splošno uredbo.

 

IP meni, da je dopustna podlaga za izvedbo novoletnega obdarovanja otrok lahko osebna privolitev staršev (zaposlenih).

 

Iz smernic IP v zvezi z varstvom osebnih podatkov v delovnih razmerjih[1] izhaja, da je »Osebna  privolitev delavca (priporočena je pisna privolitev,  ker  je  v  primeru  spora  enostavno  dokazljiva) je dopustna le izjemoma pod  pogojem,  da  zavrnitev  soglasja  nima  posledic  na  delovno  razmerje oziroma na delavčev pravni položaj.[2] Privolitev namreč ne  sme  biti  pogojevana  ali  izsiljena, temveč mora biti povsem prostovoljna. Takšna primera sta npr. zbiranje osebnih podatkov za namen letovanja v počitniških kapacitetah v lasti delodajalca ali organizacijo izleta, ki se ga lahko udeležijo tudi družinski člani delavca

 

Smernice delovne skupine po členu 29 na temo privolitve,[3] ki razlagajo ureditev po Uredbi (EU) 2016/679 (v nadaljevanju Splošna uredba), glede privolitve v delovnih razmerjih poudarjajo neprostovoljno naravo razmerja delavec-delodajalec, kar ovira veljavnost privolitve. Temeljni kriterij za dopustnost privolitve v delovnih razmerjih je po mnenju Delovne skupine po členu 29, da podaja (ali zavrnitev podaje) privolitve nima na zaposlene nikakršnih negativnih posledic. IP meni, da bi novoletno obdarovanje otrok zaposlenih in s tem povezano zbiranje osebnih podatkov lahko predstavljalo tak primer, kjer je privolitev dopustna. Ob odsotnosti privolitve staršev, pa IP meni, da delodajalec nima ustrezne pravne podlage za vodenje evidence otrok zaposlenih za namen novoletnega obdarovanja.

 

IP še opozarja, da mora biti po Splošni uredbi upravljavec sposoben izkazati, da razpolaga z veljavnimi pravnimi podlagami za obdelavo osebnih podatkov. Glede na navedeno predlagamo, (v kolikor tega še niste izvedli doslej), da od zaposlenih pridobite po Splošni uredbi skladne pisne privolitve staršev otrok.

 

Upamo, da smo vam s svojim pojasnilom uspeli pomagati.

 

 

Pripravil:

 

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.

 

Mojca Prelesnik

Asistent svetovalca IP

 

informacijska pooblaščenka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih, Smernice IP, str. 7;  https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih.pdf

[2] Mnenje št. 15/2011 o opredelitvi privolitve, ki ga je sprejela Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29 dne 13. 7. 2011

[3] po javni razpravi revidirane Smernice o privolitvi v skladu z Uredbo 2016/679 (WP 259 rev.01, 10.4.2018), https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/mnenja/Mednarodna_mnenja/mnenja_na_eu_ravni/20180416_WP259rev01_Article29WPGuidelinesonConsent.pdf