Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 06.04.2018
Naslov: zbiranje in posredovanje osebnih podatkov etažnih lastnikov drugim etažnim lastnikom
Številka: 0712-1/2018/797
Vsebina: Vpogled v OP umrlih, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Razno
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 1. 3. 2018 prejeli vaš dopis, v katerem navajate, da ste etažna lastnica in bi želeli preveriti datum smrti enega od etažnih lastnikov, ki je umrl v začetku leta. Navajate, da je bilo v tem času sprovedeno odločanje s podpisno listino in zdi se vam, da je šlo za zlorabo podpisa (ponarejen podpis) že umrle osebe. Dodajate, da ste na Žalah izvedeli, da je ta oseba umrla letos, datuma smrti pa vam niso posredovali, ker niste v sorodstvenem razmerju. Do zlorab podpisov etažnih lastnikov naj bi v preteklosti že prihajalo, zato bi radi tokrat to razčistili in prijavili pristojnemu organu. Zanima vas, ali lahko in kje pridobite podatek o datumu smrti umrle osebe.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Osebni podatki v zasebnem sektorju se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika (10. člen       ZVOP-1).

 

Sum ponarejanja podpisa etažnega lastnika ne daje podlage za zbiranje podatka datuma smrti etažnega lastnika s strani drugega etažnega lastnika. Za preiskovanje in pregon kaznivega dejanja (ponareditve listine ali drugega kaznivega dejanja) sta pristojni policija in tožilstvo.

 

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju določa 10. člen ZVOP-1. Osebni podatki se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Obdelovanje osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani, ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov, ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje (3. točka 6. člena ZVOP-1). Ker torej tudi razkritje osebnega podatka pomeni vrsto obdelave osebnih podatkov, je za presojo dopustnosti razkritja treba upoštevati splošne zakonske podlage za obdelavo osebnih podatkov.

 

IP v prvi vrsti v vašem primeru ne najde pravne podlage za zbiranje podatka datuma smrti etažnega lastnika z vaše strani, tj. s strani drugega etažnega lastnika iste stavbe. IP vam daje le splošno pojasnilo, da »ponareditev podpisa/listine«, kot ga opisujete, lahko pomeni kaznivo dejanje iz 143., 251. ali 252. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16, KZ-1). Če menite, da je prišlo do ponarejanja podpisov, vam IP svetuje, da o tem obvestite policijo in ukrepanje prepustite organom pregona, ki imajo ustrezne pristojnosti za ukrepanje v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja.

 

Na tem mestu vam IP svetuje še, da se seznanite z vsebino priročnika, ki daje odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja glede zbiranja, uporabe in posredovanja osebnih podatkov, s katerimi se srečujejo upravniki stavb in etažni lastniki. »Smernice za upravnike večstanovanjskih stavb« so dostopne na spletni strani IP med rubriko »Publikacije«, in sicer na spletni povezavi https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf /smernice/Smernice _za_upravnike_ vecstanovanjskih_stavb.pdf.

 

 V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
                    informacijska pooblaščenka