Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 06.04.2018
Naslov: Objava ocene javnega uslužbenca na Facebook-u
Številka: 0712-1/2018/796
Vsebina: Delovna razmerja, Vpogled v lastne OP, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

dne 20. 3. 2018 ste na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) naslovili svoje zaprosilo za mnenje, v katerem pojasnjujete, da se je javni uslužbenec obrnil na kadrovsko službo z vprašanjem, če lahko na svojem Facebooku objavi svojo letno oceno z obrazložitvijo in podpisom nadrejenega? Zanima vas ali je to ravnanje (objavo) mogoče povezati z opravljanjem javnih nalog ali kršenjem načela častnega ravnanja (10. člen ZJU) oz. ali so s takšnim dejanjem morda podani razlogi, ki predstavljajo kršitev določb 1. odstavka 5. člena ali določbe 9. člena kodeksa ipd.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP lahko poda odgovor le z vidika varstva osebnih podatkov, ki preprečuje  neustavne, nezakonite in neupravičene posege v zasebnost in dostojanstvo posameznika. IP se posledično v svojem mnenju ne more opredeliti do (morebitnih) posegov v interese organizacije oziroma javne uprave ali do morebitne kršitve kodeksa oz. ZJU.

 

Z vidika varstva osebnih podatkov, pa ni ovir, da bi javni uslužbenec svoje osebne podatke, vsebovane v letni oceni javno objavil oziroma delil z drugimi. Če gre namreč za njegove lastne osebne podatke, jih lahko sam deli s komerkoli želi.  

 

O b r a z l o ž i t e v

 

IP uvodoma poudarja, da je pristojen za podajo mnenja z vidika varstva osebnih podatkov, ki preprečuje  neustavne, nezakonite in neupravičene posege v zasebnost in dostojanstvo posameznika. IP se posledično v svojem mnenju ne more opredeliti do (morebitnih) posegov v interese organizacije oziroma javne uprave, ki jih navajate v svojem dopisu in morda izhajajo iz relevantnih določb Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev oziroma Zakona o javnih uslužbencih. Na področju dostopa do informacij javnega značaja IP deluje kot pritožbeni organ, zato se do javnosti posameznega dokumenta ne more opredeliti izven konkretnega pritožbenega postopka. V primeru, ki ga opisujete, pa gre, kolikor lahko razumemo, za vprašanje objave lastnih osebnih podatkov in ne za javno objavo ocene s strani tretje osebe.

 

Z vidika varstva osebnih podatkov IP ugotavlja, da so podatki, ki izhajajo iz letne ocene javnega uslužbenca, osebni podatki dotičnega javnega uslužbenca. Podpis ter ime in priimek nadrejenega je sestavni del dokumenta. Poleg navedenega je podpis nadrejenega (ki je verjetno javni uslužbenec ali javni funkcionar), podatek v zvezi z delovnim razmerjem javnega uslužbenca oziroma opravljanjem funkcije javnega funkcionarja, ki je javen na podlagi zakona (1. alineja tretjega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja).

 

IP dalje pojasnjuje, da lahko javni uslužbenec svoje osebne podatke objavi oziroma deli s komerkoli želi. Gre namreč za obdelavo osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve, ki je nedvomno dopustna podlaga, tako po (še) veljavnem ZVOP-1, kot tudi po Splošni Uredbi (EU) 2016/679, ki se bo pričela uporabljati 25. 5. 2018 in bo »nasledila« ZVOP-1. Dejstvo, da gre za podatke iz zbirke pri delodajalcu ne jemlje pravic posamezniku, da lahko s svojimi osebnimi podatki ravna po svoji volji. Temu je namreč namenjena tudi pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki po 30. členu ZVOP-1 oziroma po členu 15 Splošne uredbe. Namen varstva osebnih podatkov je ravno v varovanju zasebnosti posameznika oziroma mu zagotoviti največji nadzor (in možnost upravljanja) z lastnimi osebnimi podatki.

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravil:

 

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

Asistent svetovalca IP

 

informacijska pooblaščenka