Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 30.03.2018
Naslov: Ozemeljska veljavnost Splošne uredbe o varstvu podatkov
Številka: 0712-3/2018/128
Vsebina: Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da v kratkem načrtujete odprtje svoje spletne trgovine in s tem tudi odprtje svojega s.p. Prodajali in oglaševali boste izključno v ZDA.

 

V zvezi z navedenim vas zanima, ali ste dolžni upoštevati določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju Uredba) tudi v tem primeru – torej vaš s.p. bo lociran v Sloveniji, vsa prodaja in marketing pa bo v ZDA.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Določba 1. odstavka 3. člena Uredbe jasno določa, da se določbe Uredbe uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov v okviru dejavnosti sedeža upravljavca ali obdelovalca v Uniji, ne glede na to, ali obdelava poteka v Uniji ali ne. Določbe Uredbe torej zavezujejo vse upravljavce in obdelovalce osebnih podatkov, ki imajo sedež v EU, ne glede na to, kje obdelava poteka, in ne glede na državljanstvo ali prebivališče posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo.

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenka                                                     

 

 

 

Pripravil:                                                                                                                                  

Tomaž Brodgesell,
informatik