Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 08.03.2018
Naslov: Pogoji za pridobitev privolitve skladne z določbami Uredbe EU
Številka: 0712-3/2018/82
Vsebina: Pogodbena obdelava OP, Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje s konkretnimi vprašanji glede Splošne uredbe o varstvu podatkov, in sicer glede ustreznosti obstoječih izjav, pogodbene obdelave in privolitve.

 

Pojasniti velja, da se Splošna uredba o varstvu podatkov (EU) 2016/679 prične uporabljati 25. 5. 2018, s čimer stopijo v veljavo tudi pristojnosti IP glede izdajanja nezavezujočih mnenj na podlagi določb Uredbe, zato vam IP v tem trenutku še ne more podati uradnega mnenja glede razlage konkretnih določb Uredbe.

 

Poleg tega pa je treba izpostaviti še, da je primarna odgovornost za zakonito obdelavo osebnih podatkov na upravljavcu samem in da IP konkretnih obdelav osebnih podatkov izven postopka inšpekcijskega nadzora ne more dokončno presojati.

 

V zvezi z vašimi vprašanji, ki se nanašajo na pogoje za pridobitev privolitve, skladne z določbami Uredbe, vas tako napotujemo na Smernice o privolitvi po Uredbi (zaenkrat sicer dostopne zgolj v angleškem jeziku), ki so jih pripravili evropski nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov in vam bodo v pomoč pri sprejemanju odločitev v zvezi s pridobivanjem veljavnih privolitev po novi zakonodaji: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/mnenja/Mednarodna_mnenja/wp259_enpdf.pdf.

 

V zvezi z vašim vprašanjem o klavzulah, ki jih mora vsebovati pogodba med upravljavcem in obdelovalcem podatkov, pa vas napotujemo na tretji odstavek 22. člena Uredbe, ki jasno navaja določbe, ki so v taki pogodbi obvezne.  

 

Lep pozdrav.

 

 

Pripravila:

mag. Eva Kalan Logar,                                                

državna nadzornica

za varstvo osebnih podatkov

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka