Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 08.03.2018
Naslov: Ozemeljska veljavnost Splošne uredbe o varstvu podatkov
Številka: 0712-3/2018/83
Vsebina: Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede tega, ali določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov veljajo tudi za slovensko podjetje, ki posluje izključno s strankami v državah izven EU.

 

Pojasniti velja, da se Splošna uredba o varstvu podatkov (EU) 2016/679 prične uporabljati 25. 5. 2018, s čimer stopijo v veljavo tudi pristojnosti IP glede izdajanja nezavezujočih mnenj na podlagi določb Uredbe, zato vam IP v tem trenutku še ne more podati uradnega mnenja glede razlage konkretnih določb Uredbe. Poleg tega pa je treba izpostaviti še, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Sicer pa določba prvega odstavka 3. člena Uredbe (in recital št. 22) jasno določa, da se določbe Uredbe uporabljajo »za obdelavo osebnih podatkov v okviru dejavnosti sedeža upravljavca ali obdelovalca v Uniji, ne glede na to, ali obdelava poteka v Uniji ali ne«, pri čemer recital št. 14 določa, da se mora varstvo, zagotovljeno s to Uredbo, uporabljati za obdelavo osebnih podatkov posameznikov, ne glede na njihovo državljanstvo ali prebivališče. Določbe Uredbe torej zavezujejo vse upravljavce in obdelovalce osebnih podatkov, ki imajo sedež v EU, ne glede na to, kje obdelava poteka, in ne glede na državljanstvo ali prebivališče posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo.

 

V zvezi z vašim vprašanjem glede načina zagotavljanja dokazila o podani privolitvi po Uredbi, pa pojasnjujemo, da je način izkazovanja verodostojnosti privolitve povsem na vaši (upravljavčevi) strani, pri čemer morate biti glede na način pridobivanja privolitve in glede na tehnologijo, ki vam je na voljo, v inšpekcijskem postopku zmožni izkazati, da je bila posamezna privolitev ustrezno pridobljena.

 

Lep pozdrav.

 

 

Pripravila:

mag. Eva Kalan Logar,                                                

državna nadzornica

za varstvo osebnih podatkov

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka